Εκπαίδευση Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Το 10ωρο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση του ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν την ήδη εκτεταμένη εφαρμογή της ΥΑΣ και της Διαμεσολάβησης σύμφωνα με το ν. 4640/2019 και έχει προσαρμοστεί χρονικά ώστε να εξυπηρετεί το βεβαρυμμένο επαγγελματικό και προσωπικό Πρόγραμμα των Δικηγόρων. Είναι βασισμένο στο 20ωρο αντίστοιχο Πρόγραμμα που δημιούργησαν και ξεκίνησαν να παρέχουν ήδη από 2015 στο ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ο Σπύρος Αντωνέλος, η Ελένη Πλέσσα και η Ειρήνη Ματσούκα το οποίο έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα εκατοντάδες Δικηγόροι και Ασκούμενοι Δικηγόροι, τόσο μέλη του Δ.Σ.Α. αλλά και άλλων Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας.

Εκπαιδεύτριες

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δημιουργήθηκε και παρέχεται από τις Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα βάσει της 12ετούς εμπειρίας τους στο χώρο της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και διεθνώς και της 20ετούς εμπειρίας τους στη Δικηγορία. Οι Εκπαιδεύτριες έχουν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό Διαμεσολαβήσεων και Υποχρεωτικών Αρχικών Συνεδριών (ΥΑΣ) τόσο ως Διαμεσολαβήτριες όσο και ως Δικηγόροι – Νομικές Παραστάτριες. Παράλληλα, ήδη από το 2013, έχουν διανύσει μακρά εκπαιδευτική πορεία, στη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, στην Εκπαίδευση Νομικών Παραστατών και σε ποικίλα σεμινάρια που έχουν παράσχει σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δικηγορικούς Συλλόγους της Επικράτειας, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματοςε είναι:

  • να παράσχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το ρόλο του Δικηγόρου στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και τη Διαμεσολάβηση
  • να εμβαθύνει στο ν. 4640/2019 βάσει της πράξης, της θεωρίας και της νομολογίας
  • να παράσχει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκπαιδευομένων σε προσομοιώσεις και βιωματικές ασκήσεις
  • να αναδείξει τις δυνατότητες που παρέχει η Διαμεσολάβηση για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών και παράλληλα τις ευκαιρίες που προσφέρονται για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της δικηγορικής ύλης μέσω αυτής
  • να ενισχύσει τους συναδέλφους Δικηγόρους ως προς την προετοιμασία τους, τη διαπραγματευτική στρατηγική τους, το σχεδιασμό της χρέωσης των υπηρεσιών τους και τη χρήση των ηλεκτρονικών/on line πλατφορμών σε σχέση με το ρόλο τους ως Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση
  • να δώσει στους συναδέλφους Δικηγόρους τη δυνατότητα να προβάλουν/προωθήσουν την Εκπαίδευση που θα λάβουν αναφέροντας την Πιστοποίησή τους στο εν λόγω Πρόγραμμα και να καθιερωθούν ως εξειδικευμένοι στο εν λόγω αντικείμενο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης απευθύνεται στους Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους και Διαμεσολαβητές – Δικηγόρους που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε σχέση με τη Διαμεσολάβηση και να την εντάξουν ως μία ακόμα από τις υπηρεσίες που παρέχουν στην καθημερινή πρακτική τους

Τόπος, τρόπος και χρόνος διεξαγωγής – Ολοκλήρωση του προγράμματος

Ο κάθε Κύκλος Εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά σε 2 πεντάωρα, δηλαδή κατά τη διάρκεια 2 ημερών από τις 15.30 – 20.30. Οι Κύκλοι δια ζώσης Εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται στις Εγκαταστάσεις του ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Φειδίου 18, Αθήνα, 4ος όροφος).

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση.

Κόστος συμμετοχής – διαδικασία εγγραφής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο/η.

  1. να προκαταβάλει το ποσό των 80€ είτε εφάπαξ με πίστωση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του «ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στην Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμ.Λογ/σμού:5011-061680-764 (ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680764) είτε τμηματικά, εξοφλώντας το συνολικό ποσό των διδάκτρων σε δύο ή περισσότερες (έως και δέκα) άτοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω πιστωτικής κάρτας οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος. Η καταβολή με τον προαναφερόμενο τρόπο πραγματοποιείται στα γραφεία του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3303310, e-mail info@akked.gr)
  2. να υποβάλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο αρχείο) είτε στα γραφεία του  «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3303310, e-mail info@akked.gr), ταυτόχρονα με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής των διδάκτρων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του «ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις συμμετοχής στον Κύκλο Εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα με έναν από τους παραπάνω τρόπους και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (έως 20) για τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε στα γραφεία του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (οπότε ο χρόνος υποβολής της αίτησης προκύπτει από σχετικό πρωτόκολλο που τηρείται στη Γραμματεία του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Φορέα info@akked.gr (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης προκύπτει από τον χρόνο λήψης από το «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος ο οποίος επιβεβαιώνεται από e-mail που σας αποστέλλεται αυθημερόν από την Γραμματεία του Φορέα).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο “ΝΕΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ”

Στο www.akked.gr