Η Φιλοσοφία μας

Στη Resolve στοχεύουμε και δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, με συνέπεια και ενδιαφέρον

Στη Resolve στοχεύουμε και δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με προσανατολισμό στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και διαρκούς ελέγχου των εγγράφων και των νομικών κειμένων, επιτυγχάνουμε μια πλήρως ασφαλή, δεοντολογική αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματική διαδικασία.
w
Παρουσία – Συνέπεια – Φροντίδα – Ενδιαφέρον
w
Εμπειρία
w
Ποιότητα - Ασφάλεια
w
Πλαίσιο
w
Επίλυση
w
Προσφορά

Με προσανατολισμό στις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης.

Ποιότητα - Ασφάλεια

Στη Resolve στοχεύουμε και δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με προσανατολισμό στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και διαρκούς ελέγχου των εγγράφων και των νομικών κειμένων, επιτυγχάνουμε μια πλήρως ασφαλή, δεοντολογική αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματική διαδικασία.

Παρουσία – Συνέπεια – Φροντίδα – Ενδιαφέρον

Οι Διαμεσολαβήτριες της RESOLVE είμαστε παρούσες και αποδεικνύουμε ενεργά ενδιαφέρον μας με απόλυτο σεβασμό και φροντιδα στα Μέρη της κάθε Διαφοράς και τους Νομικούς Παραστάτες Δικηγόρους. We are present and we care!

Εμπειρία

Λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας μας, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις επιχειρηματικές διαστάσεις μίας εμπορικής διαφοράς, τις συναισθηματικές προσλαμβάνουσες  μιας οικογενειακής Διαμεσολάβησης, τον βιώσιμο προσανατολισμό μιας ρύθμισης δανειακής σύμβασης στην τραπεζική διαμεσολάβηση. Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις της επίλυσης σύγκρουσης και έχουμε την ευελιξία να προσαρμόσουμε τη διαδικασία ανάλογα με τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης.

Πλαίσιο

Δημιουργώντας στη Διαμεσολάβηση ένα πλαίσιο ασφάλειας, θετικής και ενθαρρυντικής προσέγγισης και δημιουργικών προτάσεων, δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τα Μέρη και τους Δικηγόρους να οδηγηθούν στην καλύτερη λύση για όλες και όλους. 

Προσφορά

Επενδύουμε στη διαρκή ανάπτυξη και  εξέλιξη τη δική μας και των συνεργατών μας και ταυτόχρονα προσφέρουμε στην κοινωνία ενημερώνοντας και εκπαιδευοντας σε σχέση με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών αλλά και την ενδυνάμωση ομάδων όπως οι γυναίκες και οι νέοι/ες.

Αποτέλεσμα με Ποιότητα

92% επιτυχία στις Διαμεσολαβήσεις που αναλαμβάνει η RESOLVE