Γνωρίστε την Resolve

Η μεγάλη μας εμπειρία και η επικέντρωση στη φροντίδα των Μερών και των Δικηγόρων οδηγεί στην επίλυση των συγκρούσεων, στη συμφωνία και στη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας απαλλαγμένης από το βάρος της αντιδικίας

χρόνια

στο χώρο της
διαμεσολάβησης

χρόνια

στο χώρο της εκπαίδευσης

Πώς λειτουργεί η Διαμεσολάβηση;

01 Βήμα

Τα Μέρη επιλέγουν τη Διαμεσολαβήτρια της RESOLVE και υπογράφουν Συμφωνία Υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση

02 Βήμα

Στην κοινή συνάντηση συμμετέχουν η Διαμεσολαβήτρια, οι πληρεξούσιοι/ες Δικηγόροι και τα Μέρη της Διαφοράς και κατά τη διάρκεια αυτής γίνεται και η Διαμεσολαβήτρια συντονίζει τη συζήτηση.

03 Βήμα

Οι κατ’ιδίαν συναντήσεις που μπορεί να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν της Κοινή Συνάντησης πραγματοποιούνται σε χωριστό χώρο για το καθένα. Το κάθε μέρος βρίσκεται εκεί με το/την Δικηγόρο του και η Διαμεσολαβήτρια τους επισκέπτεται μεταφέροντας προτάσεις, αντιπροτάσεις, σκέψεις της άλλης πλευράς.

04 Βήμα

Η διαδικασία προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες των Μερών. Λόγου χάρη αν οι συνθήκες το απαιτούν, μπορεί τα Μέρη να συμμετάσχουν σε κοινή συνάντηση.

05 Βήμα

Στόχος είναι η επίτευξη της Συμφωνίας την οποία συντάσσουν οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι και η Διαμεσολαβήτρια την εντάσσει στο Πρακτικό Διαμεσολάβησης

Πώς λειτουργεί η
Διαμεσολάβηση;

01 Βήμα

 Τα Μέρη επιλέγουν τη Διαμεσολαβήτρια της RESOLVE και υπογράφουν Συμφωνία Υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση

02 Βήμα

Στην κοινή συνάντηση συμμετέχουν η Διαμεσολαβήτρια, οι πληρεξούσιοι/ες Δικηγόροι και τα Μέρη της Διαφοράς και κατά τη διάρκεια αυτής γίνεται και η Διαμεσολαβήτρια συντονίζει τη συζήτηση.

03 Βήμα

Οι κατ’ιδίαν συναντήσεις που μπορεί να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν της Κοινή Συνάντησης πραγματοποιούνται σε χωριστό χώρο για το καθένα. Το κάθε μέρος βρίσκεται εκεί με το/την Δικηγόρο του και η Διαμεσολαβήτρια τους επισκέπτεται μεταφέροντας προτάσεις, αντιπροτάσεις, σκέψεις της άλλης πλευράς.

04 Βήμα

Η διαδικασία προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες των Μερών. Λόγου χάρη αν οι συνθήκες το απαιτούν, μπορεί τα Μέρη να συμμετάσχουν σε κοινή συνάντηση.

05 Βήμα

Στόχος είναι η επίτευξη της Συμφωνίας την οποία συντάσσουν οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι και η Διαμεσολαβήτρια την εντάσσει στο Πρακτικό Διαμεσολάβησης

Τομείς Εξειδίκευσης στη Διαμεσολάβηση

Εμπορική Διαμεσολάβηση

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση σε Υποθέσεις Αστικού Δικαίου

Εργασιακή Διαμεσολάβηση/Διαμεσολάβηση στο Χώρο Εργασίας

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

 

Είπαν οι Εκπαιδευόμενοί μας

Ήταν μία άψογη διοργάνωση στη διάρκεια της οποίας είχα τη δυνατότητα να ενημερωθώ για καίρια ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις εφαρμοζόμενες τακτικές, όπως και για συγκεκριμένες πτυχές αυτών τις οποίες δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος με την απλή ανάγνωση των διατάξεων. Είχα την τύχη να συμμετέχω σε μία ομάδα με εξαιρετικούς συναδέλφους-εκπαιδευόμενους, σε ένα θαυμάσιο κλίμα και ατμόσφαιρα και δυο εξαιρετικές εκπαιδεύτριες την Ελένη Πλέσσα και τη Ρένα Ματσούκα τις οποίες και πάλι συγχαίρω δημόσια για τον τρόπο παρουσίασης και εκπαίδευσης και τις ευχαριστώ για όσα μας πρόσφεραν.

Ιωάννης Κάκος,

Δικηγόρος Αθηνών

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, ήταν στο σύνολό του εξαιρετικά οργανωμένο. Οι εκπαιδεύτριες, κ.κ. Πλέσσα και Ματσούκα, έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου, με αποτέλεσμα αφενός μεν να έχουν διαρθρώσει το περιεχόμενο της παρουσίασης όσο λεπτομερώς χρειάζεται, χωρίς να είναι κουραστική η επεξεργασία των πληροφοριών, αφετέρου δε να καταφέρνουν να μεταδίδουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές που διέπουν τον θεσμό αλλά και τις ειδικότερες διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Γιαλαμά Μαρία,

Δικηγόρος

Πραγματικά ένα σεμινάριο, ενδιαφέρον, βιωματικό και αναγκαίο. Κατέρριψε μύθους, θεμελίωσε συμπεριφορές, έδωσε ελπίδες και προοπτικές στη γρήγορη και ουσιαστική επίλυση των διαφορών. Περάσαμε στην “απέναντι όχθη” των δικαστικών αγώνων. Δεν μας κούρασε, είχε κέφι και σίγουρα όλα τα παραπάνω δεν θα τα αποκομίζαμε, αν αντί για το σεμινάριο, εντρυφούσαμε στο σχετικό νόμο.

Σοφία Κοντέα,

Δικηγόρος

Η συνεργασία μας ήταν πολύ διαφωτιστική, εποικοδομητική, παραστατική, ρεαλιστική αρκούντως δικονομικά θεατρική και καθόλου κουραστική. Συμμετείχα με πολύ χαρά και στιγμή δεν το μετάνιωσα.

Γιώτα Βασιλακοπούλου,

Δικηγόρος

Θέλεις να Εκπαιδευτείς ως Νομικός Παραστάτης στη Διαμεσολάβηση;

Στόχος μας
η εκπαίδευσή σας!