Ενημέρωση και Συμβουλευτική

Οι Διαμεσολαβήτριες – Εκπαιδεύτριες της RESOLVE εκπαιδεύουν, ενημερώνουν και παρέχουν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στη Διαμεσολάβηση

Αναλυτικότερα:

Ενημέρωση για τη Διαμεσολάβηση και προβολή της, όπως και των άλλων τρόπων Εξωδικαστικής Επίλυσης Ιδιωτικών διαφορών

Συνδιοργάνωση και εισηγήσεις σε Ημερίδες, Διημερίδες και Σεμινάρια

Συνεργασία με με Δικηγορικούς και Εμπορικούς ή άλλους Επαγγελματικούς Συλλόγους, Δήμους, Επιμελητήρια, με το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με Ελληνικές και Διεθνείς Οργανώσεις

Σχεδιασμός Στρατηγικής Πρόληψης και Επίλυσης Συγκρούσεων σε Επιχειρήσεις, Εταιρείες και Οργανισμούς για την αντιμετώπιση και την επίλυση διενέξεων με στόχο τη δημιουργία μίας κουλτούρας σωστής επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων

Διοργάνωση των Resolve Business Forum (RBF) για Στελέχη και Εκπροσώπους Επιχειρήσεων

Προώθηση της Σχολικής Διαμεσολάβησης ως εργαλείου πρόληψης και αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε αυτή