Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Η Ελληνική Νομοθεσία παρέχει στους ενδιαφερόμενους τα εργαλεία για την ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τις Τράπεζες και τους Servicers με τη χρήση της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η ομάδα της Resolve μπορεί να σας συμβουλεύσει αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τον τρόπο ένταξης και να αναλάβει τη σχετική διαδικασία, την ορθή καταχώρηση των απαιτουμένων στοιχείων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας