Ειρήνη Ματσούκα

Η Ειρήνη Ματσούκα ίδρυσε τη RESOLVE Διαμεσολαβητες το 2014 με το Σπύρο Αντωνέλο και την Ελένη Πλέσσα.

Σύντομο Βιογραφικό

Είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002 – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Chartered Insitute of Arbitrators (CIArb) από το 2011, περιληφθείσα στον Δημόσιο Κατάλογο Διαμεσολαβητών του Υπουργειου Δικαιοσύνης και Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση Δικηγόρων και Διαμεσολαβητών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τομέα Ποινικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου καθώς επίσης και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών (MSc) “Business for Lawyers” από το ALBA (με διάκριση).

Εμπειρία στη Διαμεσολάβηση

Η Ειρήνη διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη Διαμεσολάβηση. Έχει λάβει μέρος σε Διαμεσολαβήσεις στην Μεγ. Βρετανία ήδη από το 2012 και στην Ελλάδα από το 2013, οπότε και δημιουργήθηκε ο κατάλογος διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες Διαμεσολαβήσεις κυρίως για εργατικές, εμπορικές, τραπεζικές και οικογενειακές διαφορές καθώς επίσης και πολύ μεγάλο αριθμό Υποχρεωτικών Αρχικών Συνεδριών Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) σε όλο το φάσμα του αστικού και εμπορικού δικαίου. Από το 2019 είναι Σύμβουλος στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ).

Εμπειρία στην Εκπαίδευση

Η Ειρήνη διαθέτει μεγάλη εμπειρία και ως Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση. Ήταν μέλος της ομάδας εργασίας του ΔΣΑ για την δημιουργία του ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ όπου και συμμετείχε μέχρι το 2015 ως εκπαιδεύτρια στα προγράμματα εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών. Σε συνεργασία με την Ελένη Πλέσσα και τον Σπύρο Αντωνέλο έχουν εκπονήσει το μοναδικό μέχρι σήμερα 20ωρο “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων-Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση” με το οποίο έχουν εκπαιδευτεί εκατοντάδες δικηγόροι σε συνεργασία με το ΑΚΚΕΔ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Έχει δημιουργήσει με τους συνεταίρους της στη RESOLVE το “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση στο Χώρο Εργασίας” όπου επίσης έχει πιστοποιηθεί ως Εκπαιδεύτρια από τον Ολλανδικό Οργανισμό DIALOGUE BV.

Έχει συμπαρουσιάσει με την Ελένη Πλέσσα και τον Σπύρο Αντωνέλο ήδη από το 2012 σεμινάρια για τη Διαμεσολάβηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει συμμετάσχει σε προσομοιώσεις Διαμεσολάβησης σε εκδηλώσεις για το θεσμό στην Αθήνα και σε άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας. Έχει επίσης παρουσιάσει τον ν. 4640/2019 για τη Διαμεσολάβηση σε σεμινάρια που οργανώθηκαν από τον ΔΣΑ. Συμμετέχει στους Διεθνείς Διαγωνισμούς Διαμεσολάβησης του ICC (International Chamber of Commerce) από το 2021 και ως κριτής στους Διαγωνισμούς Διαμεσολάβησης της ELSA.

Εμπειρία ως Δικηγόρος

Η Ειρήνη Ματσούκα είναι Δικηγόρος από το 2002 συνιδρύτρια του Δικηγορικού Γραφείου Παπανικολάου Τσιμπουράκης Πλέσσα Ματσούκα & Συνεργάτες, (www.ptpm.gr) και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις εργατικού (ατομικό και συλλογικό) εμπορικού/πτωχευτικού δικαίου και εν γένει αστικού δικαίου. Έχει μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία και εμπειρία σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαχείρισης υποθέσεων Εξωδικαστικού Μηχανισμού και Πτωχευτικού Δικαίου. Οι γλώσσες εργασίας της είναι τα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα Ισπανικά.