Διαπραγμάτευση

Η καθημερινότητά μας είναι συνυφασμένη με την έννοια των διαπραγματεύσεων. Διαπραγματευόμαστε θέματα που μπορεί να αφορούν την προσωπική ή την επαγγελματική μας ζωή, με την οικογένεια, τους φίλους, τους πελάτες, τους προμηθευτές ή τους αντιδίκους μας. Η συζήτηση για τα θέματα που μας απασχολούν δεν είναι πάντοτε εύκολη και συχνά ανακύπτει η ανάγκη παροχής βοήθειας από ειδικούς προκειμένου να περάσει στην άλλη πλευρά το μήνυμα και η επιχειρηματολογία. 

Η Ομάδα της RESOLVE διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διαπραγματεύσεις εμπορικές, τραπεζικές κ.ά. τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην έναρξη αλλά και στην συνέχεια ενός ουσιαστικού διαλόγου των εμπλεκομένων πλευρών, με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου