Ξεκινήστε τη Διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με τον νόμο 4640/2019 (άρθρο 6), για τις κάτωθι κατηγορίες υποθέσεων προβλέπεται υποχρεωτική υπαγωγή στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (Υ.Α.Σ): α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από κάποιες ρητές εξαιρέσεις (έναρξη ισχύος για τις αγωγές που κατατίθενται από 15.01.2020) β) όλες οι διαφορές της τακτικής διαδικασίας που υπάγονται στην καθ’[…]

Read More

Ν. 4640/2019 περί Διαμεσολάβησης

Ο ν.4640/2019 με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες Διατάξεις», ψηφίστηκε την Πέμπτη 28.11.2019, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 190/30.11.2019 και τέθηκε σε ισχύ από τη[…]

Read More

Διαμεσολάβηση – Οφέλη για ιδιώτες, επιχειρήσεις και δικηγόρους

Τα μέρη που συμμετέχουν στη Διαμεσολάβηση: Εκφράζονται, αποφορτίζονται και διαπραγματεύονται με γνώμονα τα πραγματικά τους συμφέροντα, με την βοήθεια του Διαμεσολαβητή, πάντοτε μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και εχεμύθειας Επιλύουν την διαφορά τους άμεσα, μέσα σε μία εργάσιμη μέρα και όχι μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα Επιλύουν την διαφορά τους με[…]

Read More

Νέα – Ανακοινώσεις

Εργαστήριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης διά ζώσης στο ΑΚΚΕΔ Προμηθέας στις 15 και 16/7/2022
Συμμετοχή της RESOLVE Διαμεσολαβητές και της Ελένης Πλέσσα στην ημερίδα του Κέντρου Διαμεσολάβησης Ηπείρου με θέμα «Eξωδικαστικός μηχανισμός – Νέα πτώχευση: Μία δεύτερη ευκαιρία;» στις 18/6/2022 και ώρα 18:00
Ανακοίνωση/Δελτίο Τύπου για την Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών για την Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών στη Σύρο από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δείτε όλα τα νέα
Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε Επικοινωνία