1ος Κύκλος Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση στον Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – Προμηθέας