Σπύρος Αντωνέλος

Είναι ένας πολύπλευρος Έλληνας Δικηγόρος με πλούσια εμπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό από το 2000. Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής και πρωτοπόρος της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα από το 2008, χειρίζεται σύνθετες διαφορές σε εθνικό επίπεδο και διεθνές επίπεδο ανήκοντας αφενός στο δυναμικό της Εταιρίας «RESOLVE Διαμεσολαβητές» και αφετέρου με την ιδιότητα του Ανώτερου Διαμεσολαβητή (Senior Fellow) του Διεθνούς Ιδρύματος Weinstein των Η.Π.Α., το οποίο αποσκοπεί στη διεθνή διάδοση της Διαμεσολάβησης και στην παροχή υψηλού επιπέδου διαμεσολαβητικών υπηρεσιών όπου στον Κόσμο αυτές είναι αναγκαίες για την επίλυση σημαντικών διαφορών. Είναι επίσης Ανώτερος Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολάβησης (Senior Accredited Trainer), με διεθνείς πιστοποιήσεις, ο οποίος παρέχει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενηλίκους βασισμένα στις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους της Ανάστροφης Μάθησης (Flipped adult Learning). Συγγραφέας συγγραμμάτων αναφοράς για τη Διαμεσολάβηση στα Ελληνικά και Επισκέπτης Καθηγητής Διαμεσολάβησης και Διαπραγματεύσεων του Τουρκικού Πανεπιστημίου MEF της Κωνσταντινούπολης. Ο Σπύρος είναι γνωστός για την επιμονή του, την κατανόηση σύνθετων προβλημάτων, τις εξαιρετικές του διαπροσωπικές δεξιότητες και την ικανότητα να εργάζεται αποτελεσματικά σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και ομάδες.Παρέχει τις διαμεσολαβητικές, νομικές, εκπαιδευτικές και διδακτικές του υπηρεσίες στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Ελληνικά.

 

Ως Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής ο Σπύρος:

 • Είναι ένας ιδιαίτερα γνωστός Διαμεσολαβητής, με διεθνή και Ελληνική διαπρεπή καριέρα, ένας πρωτοπόρος της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και μία προσωπικότητα αναφοράς στο εν λόγω αντικείμενο, μέλος περισσοτέρων διεθνών και Ελληνικών Επιτροπών για τη Διαμεσολάβηση.
 • Διαμεσολαβεί τακτικά σε Αστικές, Εμπορικές, Τραπεζικές, Ασφαλιστικές διαφορές, σε διαφορές Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Προσβολής Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών και σε υποθέσεις διεκδίκησης Αποζημίωσης λόγω πρόκλησης βλάβης από Αυτοκινητικά ατυχήματα ή από Ιατρικά σφάλματα.
 • Ως Διευθυντής του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (www.mediation-acsmi.gr), το οποίο δημιούργησε για το Επιμελητήριο, καθοδηγεί από το 2016 επιχειρήσεις, ενώσεις, δικηγόρους και επαγγελματίες στην αποτελεσματική αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης στις συμβάσεις, στους εσωτερικούς τους κανονισμούς και στη διαχείριση των διαφορών τους,
 • Ο Σπύρος είναι συνιδρυτής και συνδιαχειριστής Εταίρος της Εταιρίας Παροχής Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης και Εκπαίδευσης RESOLVE Διαμεσολαβητές και Ειδικοί Εξωδικαστικής Επίλυσης μαζί με τις έμπειρες Διαμεσολαβήτριες και Εκπαιδεύτριες Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα.
 • Το 2013 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Υποτροφίας JAMS Weinstein Fellowship, με το οποίο μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Pepperdine της Πολιτείας  Καλιφόρνια των Η.Π.Α. στο αμερικανικό μοντέλο Διαμεσολάβησης και συμμετείχε σε σημαντικό αριθμό διαμεσολαβήσεων.
 • Παράλληλα με τα προαναφερόμενα, από το 2018 είναι Ανώτερος Διαμεσολαβητής (Senior Mediation Fellow) του Διεθνούς Ιδρύματος Weinstein (https://weinsteininternational.org/greece/spyridon-spyros-antonelos/), το οποίο εργάζεται για τη διάδοση της Διαμεσολάβησης και την παροχή υψηλού επιπέδου διαμεσολαβητικών υπηρεσιών σε διεθνείς σημαντικές διαφορές.
 • Είναι από το 2013 Διαμεσολαβητής και Κριτής του προβεβλημένου Διαγωνισμού Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC International Mediation Competition) που πραγματοποιείται στο Παρίσι. Το 2017 έκρινε τον τελικό του Διαγωνισμού.

Ο κ. Αντωνέλος είναι γνωστός για την εφαρμογή της Διαμεσολάβησης ως τρόπο ζωής του και όχι μόνο ως επάγγελμά του.

Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Ελληνικά και διαμεσολαβεί και στις τρεις εν λόγω γλώσσες,

Ως Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση για Διαμεσολαβητές και Δικηγόρους:

 • Ο Σπύρος αποτελεί ένα σπάνιο συνδυασμό Καθηγητή της Διαμεσολάβησης (δείτε κατωτέρω) με βαθιά θεωρητική της γνώση, Ανώτερου Διαμεσολαβητή της πράξης και ιδιαιτέρως έμπειρου και Πιστοποιημένου στην Ανάστροφη Διδασκαλία Εκπαιδευτή Διαμεσολάβησης. Είναι ο πρώτος που έχει εισαγάγει στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση τις καινοτόμες τεχνικές της Ανάστροφης Διδασκαλίας (Flipped Learning).
 • Το Μάρτιο του 2011 ο κ. Αντωνέλος ήταν ο Εισηγητής στο Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών της δημιουργίας Κέντρου του Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, το οποίο ονομάστηκε «Προμηθέας». Εργάστηκε δραστήρια επί δύο έτη, ως μέλος άμισθης ομάδας εργασίας του Συλλόγου, για τη σύσταση του εν λόγω Κέντρου. Υπήρξε από το 2012 ως το 2018 Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων του «Προμηθέα» και ο πρώτος του Συντονιστής Εκπαίδευσης.
 • Το 2015 συνδημιούργησε, μαζί με τις διακεκριμένες Διαμεσολαβήτριες και Εκπαιδεύτριες Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα, ένα πλήρες 20-ωρο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων στη Νομική Παράσταση στη Διαμεσολάβηση. Έχουν εκπαιδεύσει από τον Οκτώβριο του εν λόγω έτους μέχρι σήμερα άνω των 1.000 Δικηγόρων, αρχικά στον «Προμηθέα» και σε Δικηγορικούς Συλλόγους της Επαρχίας και στη συνέχεια σε Νομικές Υπηρεσίες Εταιριών ή σε Δικηγορικές Εταιρίες.
 • Έχει πιστοποιηθεί Εκπαιδευτής από τον Ολλανδικό Φορέα «DIALOGUE BV» στη Διαμεσολάβηση στο χώρο Εργασίας (workplace mediation) και έχει συνδημιουργήσει με τους υπολοίπους Εκπαιδευτές της RESOLVE ένα πλήρες Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης στο Χώρο Εργασίας, το οποίο εφαρμόζουν σε Ελληνικές και αλλοδαπές Εταιρίες κατά τις ειδικές ανάγκες αυτών. Το εν λόγω Πρόγραμμα συντελεί στην ειρηνική αντιμετώπιση υφισταμένων εντάσεων, διαφορών και εμποδίων παραγωγικότητας και στην πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων.
 • Ο Σπύρος διαθέτει πλούσια διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία. Ενδεικτικά, έχει εκπαιδεύσει Δικαστές στη Διαμεσολάβηση (mediation) και στη Δικαστική Μεσολάβηση (conciliation) στην Κύπρο και στη Γαλλία. Έχει επίσης σχεδιάσει και παράσχει βιωματικές εκπαιδεύσεις και εργαστήρια ανάπτυξης εμπειρίας για διαμεσολαβητές στην Τουρκία.
 • Ο κ. Αντωνέλος έχει εκπαιδευτεί στην κοινοτική πλατφόρμα Erasmus PLUS στο Συντονισμό Διαλόγων.
 • Έχει, επίσης, πιστοποιηθεί στην χρήση της Ανάστροφης Διδασκαλίας (Flipped Learning Educator) στην εκπαίδευση ενηλίκων από το διεθνή φορέα Flipped Learning Global και είναι ο πρώτος που έχει εντάξει την καινοτόμο αυτή μέθοδο, που διακρίνεται για την αποτελεσματικότητα της, στο σχεδιασμό και στην παροχή εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σχεδιάζει και πραγματοποιεί υψηλής ποιότητας σεμινάρια, εργαστήρια και εκπαιδευτικά Προγράμματα στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Ελληνικά.

Ως Δικηγόρος ο Σπύρος:

 • Είναι Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το Διαθέτει πλούσια εμπειρία από τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Σκοτία και από την Ελλάδα. Το Δικηγορικό του Γραφείο (Σπύρος Αντωνέλος Γραφείο Δικηγόρων – www.antoneloslaw.gr) διαθέτει Ελληνικό και διεθνές πελατολόγιο και είναι το Ελληνικό μέλος του διεθνούς δικτύου Δικηγορικών εταιριών ΠΡΩΤΕΑΣ (Proteus International Law Firms Network – http://www.proteuslaw.eu/about-us).
 • Ο Σπύρος και οι Συνεργάτες του εκπροσωπούν εντολείς ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου. Επίσης παρέχουν υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης σε όλες τις εξωδικαστικές διαδικασίες (Συμβιβαστική διαδικασία, Διαμεσολάβηση, Δικαστική Μεσολάβηση, Διαιτησία) σε υποθέσεις Εμπορικού, Τραπεζικού, Ασφαλιστικού Δικαίου, Αποζημιώσεων λόγω βλάβης, Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Προσβολής Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών.
 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επαγγελματίες, εμπόρους και επιχειρήσεις σε υποθέσεις διαπραγμάτευσης και εκτέλεσης συμβάσεων, σε εταιρικές και κατασκευαστικές υποθέσεις και σε αγοραπωλησίες ακινήτων.
 • Έχει εργαστεί σε Νομικές Υπηρεσίες Εταιριών στη Γαλλία (Esys Montenay) και στην Ελλάδα (Τράπεζα EurobankErgasias Α.Ε.), σε Δικηγορικές Εταιρίες στη Σκοτία (Maclay Murray and Spens) και στην Ελλάδα (Constantine Alexiouand Associates Law Firm) και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς).
 • Ως Υπότροφος του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council), συμπλήρωσε επιτυχώς το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δικηγόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο  «European Young Lawyers Scheme» και έλαβε πτυχίο ισότιμο με Diploma Νομικής από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Το εν λόγω Πρόγραμμα περιελάμβανε εντατική διδασκαλία Βρετανικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και πρακτική άσκηση σε Δικηγορικές Εταιρίες.
 • Ολοκλήρωσε επιτυχώς με διάκριση (mention bien) τετραετές πτυχίο Νομικής στο διεθνώς γνωστό Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris II Panthéon Assas στο Παρίσι.
 • Ολοκλήρωσε επίσης επιτυχώς με διάκριση (mention assez bien) Μεταπτυχιακό τίτλο στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο του ιδίου Πανεπιστημίου.

Διαθέτει εργασιακή εμπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Ελληνικά και είναι άριστος γνώστης των γλωσσών αυτών.

Ως Υποστηρικτής Νέων Ιδεών:

 • Οι γνώσεις, οι ικανότητες και η επιμονή του Σπύρου συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, από το 2011 έως το 2018 διοργάνωσε μαζί με την Ελένη Πλέσσα και παρουσίασε σε 18 πόλεις στην Ελλάδα, μόνος ή από κοινού με εκείνη και με άλλους Διαμεσολαβητές, 227 Σεμινάρια Εισαγωγής στη Διαμεσολάβηση. Τα παρακολούθησαν περισσότεροι από 8.800 δικηγόροι, διαμεσολαβητές, δικαστές και επιχειρηματίες.
 • Μιλάει τακτικά σε φοιτητές, στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στην Τουρκία, για τη Διαμεσολάβηση και το σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
 • Αρθρογραφεί τακτικά σε επιστημονικές και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες για τη Διαμεσολάβηση και σε Νομικά περιοδικά.

Ως Πανεπιστημιακός Καθηγητής ο Σπύρος:

 • Είναι από τον Ιανουάριο του 2017 Επισκέπτης Καθηγητής (Adjunct Professor) Διαμεσολάβησης και Διαπραγματεύσεων του Πανεπιστημίου MEF University της Κωνσταντινούπολης Διδάσκει τα αντικείμενα των Διαπραγματεύσεων στη Διαμεσολάβηση και της Διαχείρισης Συγκρούσεων στις Διεθνείς Σχέσεις, των Συγκριτικών μοντέλων εφαρμογής της Διαμεσολάβησης και της Νευροβιολογίας στις Διαπραγματεύσεις.
 • Είναι τακτικός ομιλητής σε Ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια για τα ανωτέρω επιστημονικά αντικείμενα.

Ως Συγγραφέας ο Σπύρος:

 • Το 2014 συνέγραψε από κοινού με τη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Ελένη Πλέσσα το Ελληνικό σύγγραμμα αναφοράς στη Διαμεσολάβηση «Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Διαφορές: Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Εφαρμογή», δημοσιευμένο στις Νομικές Εκδόσεις Σάκκουλα (www.sakkoulas.gr) – ISBN: 978-960-568-096-1.
 • Το 2016 συνέγραψε από κοινού με τη Γαλλίδα τέως Δικαστή,  Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Béatrice Brenneur το σύγγραμμα στα Ελληνικά «Διαμεσολάβηση για Όλους», Αστικές και Εμπορικές Διαφορές: Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Εφαρμογή», δημοσιευμένο στις Νομικές Εκδόσεις Σάκκουλα (www.sakkoulas.gr) – ISBN:  978-960-568-441-9.

 

Στη Σχολική Διαμεσολάβηση:

 • Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της μετεκπαίδευσής του στη Σχολική Διαμεσολάβηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά (Κ.Ε.ΔΙ.Π.) από την Αμερικανίδα Εκπαιδεύτρια Δόκτορα  Jamie Walker, ο Σπύρος αφοσιώθηκε δραστήρια στο σχεδιασμό και στην παροχή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στη Σχολική Διαμεσολάβηση για Εκπαιδευτήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Συνδιαμόρφωσε με την -επίσης μετεκπαιδευμένη στη Σχολική Διαμεσολάβηση- Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Ελένη Πλέσσα ένα Πλήρες Πρόγραμμα Ειρηνικής Πρόληψης Συγκρούσεων και Αντιμετώπισης των Διαφορών στο Σχολικό Χώρο που ονομάζεται «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ».
 • Σε συνεργασία με Δήμους, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Διευθυντές Σχολείων και Δασκάλους ή Καθηγητές, εφαρμόζει Προγράμματα Εκπαίδευσης Δασκάλων και Καθηγητών στη Σχολική Διαμεσολάβηση σε Εκπαιδευτήρια της Ελλάδας και άλλων χωρών, δημόσια και ιδιωτικά.
 • Είναι τακτικός ομιλητής σε εθνικές και διεθνείς συναντήσεις για τη Σχολική Διαμεσολάβηση.
 • Ο Σπύρος πιστεύει ότι η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι εργαλείο ανάπτυξης του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινωνικής ένταξης.

Λοιπές ιδιότητες:

 • Ο Σπύρος υπήρξε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της GEMME (Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση –  http://www.gemme.eu/en) και μέλος περισσοτέρων επιστημονικών και συμβουλευτικών Επιτροπών Υπουργείων και Διεθνών Ενώσεων για τη Διαμεσολάβηση.
 • Υπήρξε επίσης μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το 2012 έως το 2018.

Τομείς Ενασχόλησης:

Δικαστική ενασχόληση (παροχή υπηρεσιών Δικηγόρου) και εξωδικαστική ενασχόληση (παροχή υπηρεσιών Δικηγόρου ή Διαμεσολαβητή) σε υποθέσεις:

 • Αστικών διαφορών: ερμηνείας και εκτέλεσης αστικών συμβάσεων, μισθωτικές διαφορές, συμβάσεις εκπροσώπησης ή πρακτορείας, διεθνείς και εθνικές μεταφορές
 • Τεχνικών διαφορών: συμβάσεων ιδιωτικών έργων, διαφορών μεταξύ κυρίου έργου-εργολάβου-υπεργολάβων-ασφαλιστή του έργου
 • Αυτοκινητικών διαφορών, με συμμετοχή ασφαλιστικής εταιρίας ή μη
 • Εμπορικών και Εταιρικών διαφορών: συμβάσεων διανομής, διαφορών μεταξύ εξαγωγέων καιεισαγωγέων, συμβάσεων προμηθειών, διαφορών μεταξύ εταίρων, μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων
 • Οικονομικών και Τραπεζικών διαφορών: δικαστικές διεκδικήσεις και εξωδικαστικές ρυθμίσεις τραπεζικών οφειλών μέσω Διαμεσολάβησης
 • Ιατρικής ή Επαγγελματικής ευθύνης: αποζημιώσεων λόγω ιατρικού ή επαγγελματικού σφάλματος
 • Προσβολής Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών
 • Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων στην Ελλάδα