Ειρήνη Ματσούκα

Η Ειρήνη Ματσούκα είναι συνιδρύτρια και εταίρος Resolve.

Είναι Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Chartered Insitute of Arbitrators (CIArb) και σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3898/2010. Περιλαμβάνεται στο δημόσιο Πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι επίσης Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση Δικηγόρων και Διαμεσολαβητών.

Συνεργάζεται με το δικηγορικό γραφείο Έλλης Ανδριανάκη – Αναστασίου Πασσά, ασχολείται κυρίως με υποθέσεις εργατικού και εμπορικού δικαίου, έχει μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία και εμπειρία σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (MSc) “Business for Lawyers” από το ALBA (με διάκριση) και οι γλώσσες εργασίας της είναι τα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα Ισπανικά.

Υπήρξε μέλος της άμισθης ομάδας εργασίας για τη δημιουργία του Φορέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια και ημερίδες για τη Διαμεσολάβηση, έχει λάβει μέρος σε πληθώρα προσομοιώσεων Διαμεσολαβήσεων σε Δικηγορικούς Συλλόγους ανά την Ελλάδα και άλλους φορείς.

Έχει συμμετάσχει σε Διαμεσολαβήσεις στη Μεγ. Βρετανία και την Ελλάδα και αναλαμβάνει Διαμεσολαβήσεις σχετικές με το εργατικό, το εμπορικό και εν γένει το αστικό δίκαιο και πραγματοποιεί Διαμεσολαβήσεις στα ίδια αντικείμενα στην Ελλάδα.

Κατά τα έτη 2014 – 2015 συμμετείχε, ως Εκπαιδεύτρια, στο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», ενώ σήμερα, έχει δημιουργήσει με τον Σπύρο Αντωνέλο και την Ελένη Πλέσσα το18ωρο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, το οποίο παρέχεται από τους 3 τους στο «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Έχει πιστοποιηθεί ως Εκπαιδεύτρια και από τον Ολλανδικό Οργανισμό DIALOGUE BV στην Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας. Η «RESOLVE» έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επίλυσης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας, το οποίο παρέχεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες τους.

 

© resolve.gr Return to top