Πρόσκληση – ICC Women – Υγεία και παιδεία στη Νέα Εποχή Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022