Πρόσκληση για την εκδήλωση Εγκαινίων του Κέντρου Διαμεσολάβησης του ΒΕΑ