Εκπαίδευση Δικηγόρων Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση

Πρόγραμμα Τηλε-Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση

Διαδικτυακά –  23, 24, 25, 26 και 27 Νοεμβρίου 2020 (15:00 – 19:00)

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση είναι αποτέλεσμα της Ελληνικής και της διεθνούς εμπειρίας των δημιουργών του, Σπύρου Αντωνέλου, Ελένης Πλέσσα και Ειρήνης Ματσούκα και πλήρως προσαρμοσμένο στην Ελληνική πρακτική πραγματικότητα και στον πρόσφατο νόμο 4640/2019. Το έχουν από το 2015 μέχρι σήμερα παρακολουθήσει εκατοντάδες Δικηγόροι και Ασκούμενοι Δικηγόροι, τόσο μέλη του Δ.Σ.Α. αλλά και άλλων Δικηγορικών Συλλόγων της Επικράτειας και έχει αποκομίσει εξαιρετικές κριτικές. Δείτε τα σχόλια των Εκπαιδευθέντων εδώ.

Προσαρμοζόμενος στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο επικείμενος Κύκλος Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονα μέσα τηλε-εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο χωρίς να χάνει τίποτα από το βιωματικό του χαρακτήρα.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom η οποία χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών Διαμεσολαβήσεων και για τη χρήση της οποίας θα λάβουν λεπτομερείς και σαφείς οδηγίες εγκατάστασης και χωρίς να επιβαρυνθούν με καμία χρέωση σε σχέση με τη χρήση της.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, ένα βιωματικό Πρόγραμμα 20 ωρών, με 18 ώρες διδασκαλίας και 2 ώρες προσωπικής αξιολόγησης, απευθύνεται στους Δικηγόρους και ασκούμενους Δικηγόρους που επιθυμούν να εντάξουν τη Διαμεσολάβηση στην καθημερινή τους Δικηγορική πρακτική και παράλληλα να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4640/2019.

Μάλιστα λόγω της πραγματοποίησης του επικείμενου Κύκλου Εκπαίδευσης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, μπορούν να το παρακολουθήσουν Δικηγόροι και Ασκούμενοι Δικηγόροι χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν, από την άνεση του δικού τους χώρου και από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας μας.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Καθώς η συμμετοχή του Πληρεξουσίου Δικηγόρου του κάθε μέρους της διαφοράς είναι υποχρεωτική εκ του νόμου, τόσο στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ.Α.Σ.), όσο και στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τον ρόλο τους στη Διαμεσολάβηση, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον νόμο και τις πολλαπλές δυνατότητες υποστήριξης του εντολέα τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον διαπραγμάτευσης.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ

Στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται 3 Προσομοιώσεις Διαμεσολάβησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με συμμετοχή και στις τρεις όλων των εκπαιδευομένων σε ρόλο του Νομικού Παραστάτη Δικηγόρου. Παράλληλα οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σε πλήθος βιωματικών ασκήσεων για την εξάσκηση δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και όλη η Εκπαίδευση πραγματοποιείται σαν μία πραγματική Διαμεσολάβηση όπου παρέχεται όλος ο απαιτούμενος χρόνος ανάπτυξης όλων των ερωτημάτων και προβληματισμών των συμμετεχόντων σε αυτή. Διδάσκονται:

 • Τι είναι η Διαμεσολάβηση (ν. 4640/2019) και πώς πραγματοποιείται.
 • Τι ειναι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ.Α.Σ.) και ποιές διαφορές υπάγονται σε αυτή.
 • Πώς γίνεται η Διαμεσολάβηση εργαλείο καθημερινής χρήσης και δυνατότητας άμεσης είσπραξης των αμοιβών για τον Έλληνα Δικηγόρο.
 • Πώς γίνεται η επιλογή του Διαμεσολαβητή.
 • Γιατί συμφέρει το Δικηγόρο και τον εντολέα του να είναι η Διαμεσολάβηση το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση μίας ιδιωτικής διαφοράς.
 • Σε τι διαφέρει ο ρόλος του Νομικού Παραστάτη-Δικηγόρου στο Δικαστήριο από τον ρόλο του στη Διαμεσολάβηση.
 • Η βιωματική εφαρμογή των δεξιοτήτων και των διαπραγματευτικών εργαλείων που βοηθούν την πρόοδο της Διαμεσολάβησης και την επίτευξη της συμφωνίας.
 • Ποια είναι τα όρια αποτελεσματικότητας της εξωδικαστικής υποστήριξης που παρέχει παραδοσιακά ο Δικηγόρος στον πελάτη του και πώς αυτά ξεπερνώνται με την αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης.
 • Πώς ο Δικηγόρος προετοιμάζει και συμβουλεύει τον πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη Διαμεσολάβηση.
 • Πώς συνδράμει ο Δικηγόρος τον πελάτη του αποτελεσματικά πριν, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και της διαδικασίας και μετά το πέρας αυτών.
 • Πώς θα χρεώσει τις υπηρεσίες του σε όλα τα παραπάνω στάδια.
 • Πώς συνεργάζεται αποτελεσματικά με τον Διαμεσολαβητή και πώς χρησιμοποιεί την παρουσία ουδέτερου τρίτου στη διαδικασία.
 • Πώς πραγματοποιείται η ρύθμιση τραπεζικών οφειλών με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.
 • Πώς πραγματοποιείται η ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση.

Αυτά και άλλα καίρια ερωτήματα απαντώνται με επιστημονική τεκμηρίωση και με θεωρητικό και βιωματικό τρόπο, ώστε να αφομοιώνονται από τους συμμετέχοντες και να εντάσσονται στην καθημερινή επαγγελματική τους πρακτική.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο εν λόγω Κύκλος Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 5 τετράωρα, δηλαδή κατά τη διάρκεια 5 ημερών από τις 13.30 – 17.30. Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Δικηγόρους Βεβαιώσεις Εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες Ασκούμενους Δικηγόρους χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης ως Ασκουμένων και η Βεβαίωση Εκπαίδευσης τους απονέμεται μόλις αποκτήσουν τη Δικηγορική ιδιότητα.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λαμβανομένων υπόψιν των ιδιαιτέρων συνθηκών που όλοι οι Δικηγόροι βιώνουμε, ο επικείμενος Κύκλος Τηλε- Εκπαίδευσης θα παρέχεται με ειδική έκπτωση 30% επί του κόστους συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος που είναι 280 Ευρώ και επομένως το κόστος συμμετοχής θα διαμορφώνεται στα 196 Ευρώ.

Η καταβολή γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας, και να μεταφορτώσει ή να προσκομίσει κατά την εκπαίδευση Βεβαίωση Εγγραφής στον Δικηγορικό Σύλλογο όπου ανήκει με ισχύ κατά την ημερομηνία εκπαίδευσης ή Πιστοποιητικό Άσκησης από το Μητρώο του Τμήματος Ασκούμενων Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου εγγραφής τους για τους Ασκούμενους Δικηγόρους.

Αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, έως δεκαέξι (16) κατ’ ανώτατο για τον κάθε Κύκλο Εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη διαδικτυακή παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων (Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων) με ενεργοποιημένη την κάμερα και ανοικτό το μικρόφωνό τους στον Κύκλο Εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται. Η συμμετοχή στην καταληκτική διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Προγράμματος Εκπαίδευσης, μη συμμετοχής ή μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Η «Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα α) να αναβάλει την πραγματοποίηση Κύκλου Εκπαίδευσης ή β) να ματαιώσει την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Κύκλου Εκπαίδευσης σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ελένη Πλέσσα

Η Ελένη Πλέσσα είναι Δικηγόρος (συνιδρύτρια του Δικηγορικού Γραφείου Παπανικολάου Τσιμπουράκης Πλέσσα Ματσούκα & Συνεργάτες, www.ptplaw.gr), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (Συνιδρύτρια και εταίρος της Εταιρείας Διαμεσολαβητών RESOLVE, www.resolve.gr).

Από το έτος 2009 ξεκίνησε την ενεργό και αδιάλειπτη ενασχόλησή της με τη Διαμεσολάβηση. Έκτοτε έχει πρωτοστατήσει στην διάδοση του θεσμού στην Ελλάδα μέσω πολυάριθμων παρουσιάσεων, σεμιναρίων, προσομοιώσεων και εισηγήσεων σε Δικηγορικούς Συλλόγους, Επιμελητήρια, Νομικά και Επιχειρηματικά Συνέδρια, Φοιτητικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια κ.α.

Ως Δικηγόρος ειδικεύεται στο εμπορικό (εταιρικό, δίκαιο συμβάσεων, βιομηχανική ιδιοκτησία κλπ) και στο εμπράγματο δίκαιο. Είναι νομική σύμβουλος εταιρειών στην Ελλάδα και εκπροσωπεί επενδυτές από το εξωτερικό για την επιχειρηματική τους δράση στην Ελλάδα.

Ως Διαμεσολαβήτρια αναλαμβάνει υποθέσεις εμπορικού, τραπεζικού και αστικού δικαίου και επίλυσης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.

Ως εκπαιδεύτρια στην Διαμεσολάβηση, πρωτοστάτησε στην δημιουργία του Φορέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών «Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με το οποίο συνεργάστηκε ως εκπαιδεύτρια από την αρχή της λειτουργίας του το 2013 έως το τέλος του έτους 2017.

Έχει συνδημιουργήσει και διδάσκει από το 2015 μαζί με τους συνεταίρους της στη RESOLVE το μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στην Διαμεσολάβηση, καθώς και Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Διαμεσολάβηση στο Χώρο Εργασίας το οποίο τώρα θα παρέχεται από την ίδια και την Ειρήνη Ματσούκα σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ.

Έχει συνδημιουργήσει με τους ανωτέρω συνεταίρους της Προγράμματα Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης στο Χώρο Εργασίας και στη Σχολική Διαμεσολάβηση στα οποία εκπαιδεύονται στελέχη επιχειρήσεων και εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία αντίστοιχα ήδη από το έτος 2015.

Έχει συγγράψει με τον Σπύρο Αντωνέλο το πρώτο επιστημονικό βιβλίο που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα για τη Διαμεσολάβηση με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική εφαρμογή» (Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη).

Ειρήνη Ματσούκα

Η Ειρήνη Ματσούκα είναι Δικηγόρος (συνιδρύτρια του Δικηγορικού Γραφείου Παπανικολάου Τσιμπουράκης Πλέσσα Ματσούκα & Συνεργάτες, www.ptplaw.gr), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (Συνιδρύτρια και εταίρος της Εταιρείας Διαμεσολαβητών RESOLVE, www.resolve.gr).

Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (Msc) “Business for Lawyers” από το ALBA.

Από το 2011 ασχολείται ενεργά με την Διαμεσολάβηση, λαμβάνοντας μέρος ως ομιλήτρια σε ενημερωτικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια σχετικά με τον θεσμό.

Ως Διαμεσολαβήτρια αναλαμβάνει Διαμεσολαβήσεις σχετικές με το εργατικό, το εμπορικό και εν γένει το αστικό δίκαιο, αλλά και Διαμεσολαβήσεις στο χώρο εργασίας.

Ως Δικηγόρος ειδικεύεται στο εργατικό (ατομικό και συλλογικό) και το εμπορικό δίκαιο.

Ως εκπαιδεύτρια υπήρξε μέλος της άμισθης ομάδας εργασίας για την δημιουργία του Φορέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών «Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με το οποίο έχει συνεργαστεί ως εκπαιδεύτρια από το 2014. Έχει εκπονήσει και διδάσκει από κοινού με τον Σπύρο Αντωνέλο και την Ελένη Πλέσσα το Πρόγραμμα Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στην Διαμεσολάβηση, καθώς και Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Διαμεσολάβηση στον χώρο εργασίας.