Από 1/7/2020 ΥΑΣ Διαμεσολάβησης για διαφορές υπαγόμενες στην τακτική Διαδικασία

Από την 1η Ιουλίου 2020 ξεκινά η εφαρμογή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης σε πολυ μεγάλη ομάδα διαφορών που εκδικάζονται σύμφωνα με την Τακτική Διαδικασία.
Γνωρίστε τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης στην σύντομη παρουσίαση που ακολουθεί, επισκεφτείτε το www.resolve.gr, ενημερωθείτε και ξεκινήστε την ΥΑΣ ή τη Διαμεσολάβησή σας καλώντας τις Διαμεσολαβήτριες της RESOLVE στο 2103616493 ή αποστέλλοντας e mail στο info@resolve.gr.