Διαμεσολάβηση – Οφέλη για πολίτες, επιχειρήσεις και δικηγόρους

Τα μέρη που συμμετέχουν στη Διαμεσολάβηση:

 • Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, βοηθούνται από τον Διαμεσολαβητή να εκφραστούν, να αποφορτιστούν, να διαπραγματευτούν, να εντοπίσουν τα πραγματικά τους συμφέροντα και να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά τους. Η συμφωνία αυτή μπορεί υπό προϋποθέσεις να έχει ισχύ δικαστικής απόφασης
 • Έχουν τη δυνατότητα να δώσουν λύση στη διαφορά τους άμεσα, μέσα σε μία εργάσιμη μέρα και όχι μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα
 • Έχουν τον έλεγχο του αποτελέσματος, μπορούν να «κερδίσουν» και να ωφεληθούν όλες οι πλευρές καταλήγοντας σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση και όχι να ζουν με την αγωνία μιας αρνητικής για τη μία τουλάχιστον πλευρά δικαστικής απόφασης
 • Ομαλοποιούν και ενδεχομένως επεκτείνουν τις σχέσεις τους
 • Δεν καταβάλλουν δικαστικά έξοδα και δικαστικό ένσημο

Ειδικότερα οι επιχειρηματίες:

 • Επιλύουν άμεσα τις διαφορές τους και χωρίς εκκρεμότητες, επικεντρώνονται απερίσπαστοι στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα και ανάπτυξη
 • Συμμετέχουν σε ένα γνώριμο περιβάλλον διαπραγμάτευσης
 • Έχουν στα χέρια τους τον έλεγχο του αποτελέσματος και λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις
 • Ομαλοποιούν τις εμπορικές τους σχέσεις και ενδεχομένως ανακαλύπτουν νέες προοπτικές συνεργασίας
 • Προστατεύουν τη φήμη και τα εμπορικά μυστικά της επιχείρησής τους καθώς διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι απόρρητη

Ο ρόλος του δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση

είναι κεντρικής σημασίας και τα οφέλη που αποκομίζει από τη διαδικασία πολλά. Συγκεκριμένα, ο Παραστάτης Δικηγόρος:

 • Συμμετέχει υποχρεωτικά στη διαδικασία συνοδεύοντας τον πελάτη του (άρθρο 8 ν. 3898/2010)
 • Προετοιμάζει τον πελάτη του για τη στρατηγική τους σε ένα περιβάλλον διαπραγμάτευσης
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εργάζεται για τη νομική κατοχύρωση του εντολέα του και συντάσσει με τον δικηγόρο της άλλης πλευράς τη συμφωνία επίλυσης της διαφοράς
 • Εργάζεται σε επιλεγμένες και πολιτισμένες συνθήκες
 • Προσθέτει ύλη στη δικηγορική πρακτική του αφού στη διαμεσολάβηση οδηγούνται υποθέσεις οι οποίες, εκ της φύσεώς τους (πχ για λόγους αποφυγής της δημοσιότητας, καταβολής υπέρογκου δικαστικού ενσήμου κλπ) δεν θα έφταναν στο γραφείο του και τελικά στη δικαστική διαδικασία
 • Λαμβάνει άμεσα την αμοιβή του, μπορεί να προβλέψει bonus επιτυχούς έκβασης και δεν εξαρτάται από εξωγενείς συνθήκες πραγματοποίησης μιας δίκης προκειμένου να πληρωθεί
 • Έχει ικανοποιημένους πελάτες οι οποίοι θα επιστρέψουν σε αυτόν και θα τον συστήσουν ως κάποιον που ξέρει να προσφέρει άμεσες λύσεις και όχι να κωλυσιεργεί

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, τις ευκαιρίες και τα οφέλη της.