Διαμεσολάβηση – Οφέλη για ιδιώτες, επιχειρήσεις και δικηγόρους

Τα μέρη που συμμετέχουν στη Διαμεσολάβηση:

 • Εκφράζονται, αποφορτίζονται και διαπραγματεύονται με γνώμονα τα πραγματικά τους συμφέροντα, με την βοήθεια του Διαμεσολαβητή, πάντοτε μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και εχεμύθειας
 • Επιλύουν την διαφορά τους άμεσα, μέσα σε μία εργάσιμη μέρα και όχι μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα
 • Επιλύουν την διαφορά τους με συμφωνία, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να έχει ισχύ δικαστικής απόφασης
 • Έχουν τον έλεγχο του αποτελέσματος, ωφελούνται όλες οι πλευρές, με αμοιβαία αποδεκτές λύσεις και δεν υπάρχει «νικητής» και «χαμένος»
 • Ομαλοποιούν και επεκτείνουν τις σχέσεις τους
 • Δεν καταβάλλουν δικαστικά έξοδα και δικαστικό ένσημο

Ειδικότερα οι επιχειρηματίες:

 • Επιλύουν άμεσα τις διαφορές τους, χωρίς εκκρεμότητες, επικεντρώνονται απερίσπαστοι στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα και ανάπτυξη
 • Συμμετέχουν σε ένα γνώριμο περιβάλλον διαπραγμάτευσης και λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις
 • Έχουν στα χέρια τους τον έλεγχο του αποτελέσματος
 • Ομαλοποιούν τις εμπορικές τους σχέσεις και ενδεχομένως ανακαλύπτουν νέες προοπτικές συνεργασίας
 • Προστατεύουν τη φήμη και τα εμπορικά μυστικά της επιχείρησής τους καθώς η διαδικασία είναι απόρρητη

Ο ρόλος του δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση,

είναι κεντρικής σημασίας και τα οφέλη που αποκομίζει από τη διαδικασία πολλά. Συγκεκριμένα, ο Παραστάτης Δικηγόρος:

 • Συμμετέχει υποχρεωτικά στη διαδικασία, συνοδεύοντας τον πελάτη του (άρθρο 8 ν. 3898/2010)
 • Προετοιμάζει τον πελάτη του για τη στρατηγική τους και εξασφαλίζει τη νομική κατοχύρωσή του, κατά την διάρκεια της διαδικασίας
 • συντάσσει με τον δικηγόρο της άλλης πλευράς τη συμφωνία επίλυσης της διαφοράς
 • Εργάζεται σε επιλεγμένες και πολιτισμένες συνθήκες, σε περιβάλλον διαπραγμάτευσης
 • Προσθέτει ύλη στη δικηγορική πρακτική του, αφού στη διαμεσολάβηση οδηγούνται υποθέσεις οι οποίες, εκ της φύσεώς τους (πχ για λόγους αποφυγής της δημοσιότητας, καταβολής υπέρογκου δικαστικού ενσήμου κλπ) δύσκολα θα έφταναν στο γραφείο του και στη δικαστική διαδικασία
 • Λαμβάνει άμεσα την αμοιβή του, χωρίς να εξαρτάται από εξωγενείς συνθήκες πραγματοποίησης μιας δίκης για να πληρωθεί, ενώ μπορεί να προβλέψει bonus επιτυχούς έκβασης
 • Έχει ικανοποιημένους πελάτες, αφού τους προσφέρει άμεσες λύσεις, οι οποίοι επιστρέφουν σε αυτόν και τον συστήνουν

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, τις ευκαιρίες και τα οφέλη της.