Η Διαμεσολάβηση στο Χώρο Εργασίας

Η Διαμεσολάβηση στο Χώρο Εργασίας (Workplace Mediation)

Πέραν της διαδικασίας που προβλέπεται από το νόμο 4640/2019 για την επίλυση νομικών διαφορών, η φιλοσοφία της Διαμεσολάβησης και οι δεξιότητες του ουδέτερου τρίτου Διαμεσολαβητή μπορούν να βοηθήσουν και στην Επίλυση Συγκρούσεων στο χώρο Εργασίας (Workplace Mediation).

Η ανάπτυξη ή η αποκατάσταση της αποτελεσματικής επικοινωνίας, η ενσυναίσθηση, ο δημιουργικός διάλογος και η σχέση σύνδεσης που αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, μπορούν να συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ομάδων μιας Επιχείρησης και στην πρόληψη αλλά και στην επίλυση ενδεχόμενων συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη των Ομάδων αυτών. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η βελτίωση του κλίματος συνεργασίας και τελικά της αποδοτικότητας των στελεχών της επιχείρησης.

Περαιτέρω, η εκπαίδευση των σύγχρονων Managers στις δεξιότητες του Διαμεσολαβητή, τους βοηθά τόσο ως προς την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτουν μέσα στις Ομάδες τους όσο και ως προς τις δικές τους προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις και ενδεχόμενες συγκρούσεις.