ήδ..." />

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ: Δωρεάν Διαδικτυακό Εισαγωγικό Ενημερωτικό Σεμινάριο στη Διαμεσολάβηση

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι οι θέσεις για το Δωρεάν Διαδικτυακό Εισαγωγικό Ενημερωτικό Σεμινάριο στη Διαμεσολάβηση έχουν ήδη πληρωθεί.
Ευχαριστούμε για τα αιτήματα συμμετοχής σας. Σύντομα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής για το επόμενο Εισαγωγικό Ενημερωτικό Σεμινάριο.