εδώ το άρθρο της κ. ..." />

Άρθρο της κ. Β. Κουμπλή, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας-Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE με τίτλο: “Greece: Institutionalizing Mediation Through Mandatory Initial Mediation Session (Law 4640/2019)”

Mπορείτε να διαβάσετε εδώ το άρθρο της κ. Β. Κουμπλή,  Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Kluwer Mediation Blog με τίτλο  “Greece: Institutionalizing Mediation Through Mandatory Initial Mediation Session (Law 4640/2019)”