ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή το νομοσχέδιο με Τίτλο: «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμό..." />

Κατάθεση προς ψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου με Τίτλο: «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή το νομοσχέδιο με Τίτλο: «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008». Η τροποποίηση των νομοθετικών διατάξεων περί Διαμεσολάβησης εισάγεται προς ψήφιση με την μορφή ολοκληρωμένου νομοσχεδίου.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου εδώ