Ολοκλήρωση του Β’ Κύκλου Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Σάκκουλα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και ο Δεύτερος Κύκλος του Προγράμματος Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, που πραγματοποιήθηκε στις  29 & 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου από τις Εκπαιδεύτριες και Εταίρους της εταιρείας RESOLVE Διαμεσολαβητές, Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ.