Παράταση της Αναστολής του άρθρου 182 ν.4512/2018 μέχρι 30.11.2019

Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στις 10.9.1019 στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναστέλλεται έως 30.11.2019 η έναρξη ισχύος του αρ. 182 του ν. 4512/2018 αναφορικά με την υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός  ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη Διαμεσολάβηση, λαμβανομένων υπόψη της με αριθμό 33/2018 απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Η συζήτηση και η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, σχετικά με την παράταση αναστολής του άρθρου 182 ν. 4512/2018, έχει οριστεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής της 11.9.2019.