Ρύθμιση των οφειλών των κόκκινων δανείων μέσω Διαμεσολάβησης – Επίκαιρη τοποθέτηση του Προέδρου του B.E.A. Παύλου Ραβάνη, Βιοτέχνη, δημοσιευμένη στις εφημεριδες Έθνος και Ημερήσια

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Β.Ε.Α.), Βιοτέχνης κ. Παύλος Ραβάνης, καταθέτει την προσωπική του τοποθέτηση για τη συστηματική ρύθμιση των τραπεζικών οφειλών των λεγόμενων κόκκινων δανείων μέσω της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης (νόμος 4512/2018) στο σχετικό άρθρο του που δημοσιεύθηκε χθες στις εφημερίδες ΤΟ ΕΘΝΟΣ της Κυριακής και ΗΜΕΡΗΣΙΑ.

Η Διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται τακτικά πλέον για την επιτυχή ρύθμιση οφειλών τραπεζικής φύσεως .

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του άρθρου εδώ