Επιτυχημένη Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Ο Διακεκριμένος Διαμεσολαβητής-Εταίρος «RESOLVE Διαμεσολαβητές» Σπύρος Αντωνέλος πραγματοποίησε επιτυχή Διαμεσολάβηση (ν. 4512/2018) σε διαφορά μεταξύ Τράπεζας και Επιχείρησης στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Β.Ε.Α.).
Η Διαμεσολάβηση εφαρμόζεται πλέον τακτικά και με επιτυχία στην Ελλάδα σε Τραπεζικές υποθέσεις με οικονομικό αντικείμενο από μερικές χιλιάδες έως περισσότερα εκατομμύρια ευρώ.