Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση με τη δυνατότητα συμμετοχής και ασκούμενων Δικηγόρων στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών στις 26, 27 και 28 Ιουνίου 2018 από τους εταίρους της «RESOLVE Διαμεσολαβητές»

Η εταιρία «RESOLVE Διαμεσολαβητές» οργανώνει Κύκλο Εκπαίδευσης Δικηγόρων- Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση στις 26, 27 και 28/6/2018 και ώρες 15:30 – 21:30 στον χώρο του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημίας 18 & Βουκουρεστίου, Αθήνα, τηλ. 2103680733, www.diam-acsmi.gr).

Ενημερωθείτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής εδώ.