Κατατέθηκε  στις 9/1/18 το Πολυνο..." />

Κατάθεση στη Βουλή του Πολυνομοσχεδίου που περιλαμβάνει τις διατάξεις για την μεταρρύθμιση της Διαμεσολάβησης

Κατατέθηκε  στις 9/1/18 το Πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις διατάξεις για μεταρρύθμιση του θεσμού της Διαμεσολάβησης.
Μπορείτε να βρείτε τόσο το Πολυνομοσχέδιο όσο και τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση στον παρακάτω σύνδεσμο:
Για τη διευκόλυνσή σας, οι διατάξεις για τη Διαμεσολάβηση βρίσκονται στο Τμήμα Γ΄, Κεφάλαιο Β΄(άρθρα 178 επ) με τίτλο: «Ρυθμίσεις για το θεσμό της Διαμεσολάβησης».
© resolve.gr Return to top