Αναρτήθηκε στις 28/12/17 από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα της δια..." />

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης το σχέδιο νόμου που θα μεταρρυθμίσει το θεσμό της Διαμεσολάβησης

Αναρτήθηκε στις 28/12/17 από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης www.opengov.gr το σχέδιο νόμου που θα μεταρρυθμίσει το θεσμό της Διαμεσολάβησης.
Η ηλεκτρονική διαβούλευση, με τη δυνατότητα διατύπωσης σχολίων και προτάσεων επί του κειμένου του σχεδίου νόμου, θα διαρκέσει έως τις 2 Ιανουαρίου 2018 στις 2μμ.
Σχετική ιστοσελίδα: