Η Δικηγορία, στο νέο οικονομικό περιβάλλον και κατόπιν και των πρόσφατων μεταβολών της Πολιτικής Δικονομίας, έχει μεταβληθεί ριζικά. Η εύρεση νέων αντικειμ..." />

Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης Πιστοποιημένων Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση (Certified Mediation Advocate) με τη συμμετοχή και ασκούμενων Δικηγόρων- στο ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου 2017

Η Δικηγορία, στο νέο οικονομικό περιβάλλον και κατόπιν και των πρόσφατων μεταβολών της Πολιτικής Δικονομίας, έχει μεταβληθεί ριζικά. Η εύρεση νέων αντικειμένων δραστηριοποίησης και νέων μεθόδων εργασίας, με σύντομη απολαβή και λιγότερες φορολογικές επιβαρύνσεις έχει καταστεί αναγκαία σε όλους μας και η Διαμεσολάβηση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του συναδέλφου δικηγόρου, που συνδυάζει τα παραπάνω οφέλη.

Η Διαμεσολάβηση πραγματοποιείται σε συνθήκες που διευκολύνουν την αποτελεσματική απασχόληση δικηγόρου και πελάτη, σε ημερομηνία επιλεγμένη από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, με αμοιβή άμεσα καταβλητέα, χωρίς υψηλά διαδικαστικά κόστη και δικαστικό ένσημο.

Σε αυτή, οι δικηγόροι συνοδεύουμε και εκπροσωπούμε, υποχρεωτικά εκ του ν. 3898/2010, τον εντολέα μας σε μία διαδικασία υποβοηθούμενης από τον Διαμεσολαβητή διαπραγμάτευσης που καταλήγει σε συμφωνία των μερών, η οποία με απλή κατάθεση αυτής στο Πρωτοδικείο μπορεί να καταστεί εκτελεστός τίτλος.

Στο νέο κύκλο εκπαίδευσης Πιστοποιημένων Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση (Certified Mediation Advocate) στο ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, την Δευτέρα 18, Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:30 – 21:30, με τη νέα πιο προσιτή τιμή των 150 ευρώ, οι έμπειροι Δικηγόροι, Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές και Εκπαιδευτές Σπύρος ΑντωνέλοςΕλένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα της Εταιρίας Διαμεσολαβητών RESOLVE, προσφέρουν στο συνάδελφο Δικηγόρο την αναγκαία θεωρητική και πρακτική-βιωματική γνώση για την αποτελεσματική αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης. Αυτή συνδυάζει αλλοδαπή και Ελληνική εμπειρία διαμεσολαβήσεων και απαντά σε κάθε επιστημονικό και πρακτικό ερώτημα της εφαρμογής της Διαμεσολάβησης.

Μετά την ολοκλήρωση του τριήμερου προγράμματος θα χορηγείται στους συμμετέχοντες δικηγόρους Τίτλος Εκπαίδευσης Πιστοποιημένου Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση (Certified Mediation Advocate) του ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και οι ασκούμενοι Δικηγόροι, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: www.akked.gr και στο τηλέφωνο του Κέντρου 210-3303310 (εσωτερική γραμμή 2 – κυρία Τζιώτη).