Απονομή Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης των Αποφοίτων του Προγράμματος «Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση» των τελευταίων Κύκλων Εκπαίδευσης στο ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ από τους εταίρους της «RESOLVE» Σπύρο Αντωνέλο, Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα

Στις 15/11/17 οι κ.κ. Σπύρος Αντωνέλος  Ελένη Πλέσσα, Ειρήνη Ματσούκα Δικηγόροι, Διαμεσολαβητές και Εκπαιδευτές είχαν τη χαρά να απονείμουν στο ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ μαζί με τον Πρόεδρο του ΔΣ του Κέντρου Μιχάλη Καλαντζόπουλο και το Διευθυντή Εκπαίδευσης Δημήτρη Παπασπύρου τα Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης των Αποφοίτων των τελευταίων κύκλων του Προγράμματος «Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση» που εκπαιδεύτηκαν στην αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης ως παραστάτες Δικηγόροι που συμμετέχουν σε αυτή μαζί με τους εντολείς τους. Μετά την απονομή των Πιστοποιητικών, ακολούθησε κοκτέιλ για τους αποφοίτους.

Το Πρόγραμμα είναι το απαύγασμα της πολυετούς συγγραφικής δημιουργίας, της επιστημονικής γνώσης και της πρακτικής εμπειρίας πολλών διαμεσολαβήσεων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, της Εκπαιδευτικής Ομάδας της Εταιρίας Διαμεσολαβητών «RESOLVE» (www.resolve.gr) αποτελούμενης από τους: Σπύρο Αντωνέλο, Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα.

Η συγκίνηση ήταν εμφανής και αμοιβαία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευμένων, γιατί θυμηθήκαν πόσα πολλά αντάλλαξαν μέσα από την τριήμερη εκπαίδευση στα Ελληνικά πάνω στα δεδομένα της Ελληνικής πρακτικής της Δικηγορίας και της Διαμεσολάβησης.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές εταίροι της «RESOLVE» εργάστηκαν στενά με τους συναδέλφους Δικηγόρους πάνω στην πρακτική και θεωρητική αντιμετώπιση:

– των αποριών και των προκαταλήψεων των πελατών μας και των ίδιων των Δικηγόρων,

– των αντιρρήσεων της άλλης πλευράς σε μία διένεξη,

– της σύνταξης ενδεικτικών υποδειγμάτων για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης,

– της προετοιμασίας των πελατών και των Δικηγόρων για τη διαπραγμάτευση κατά τη Διαμεσολάβηση,

– της αποτελεσματικής συνεργασίας με το Διαμεσολαβητή,

– της εξομάλυνσης των εμποδίων και των εκπλήξεων στη διαδικασία,

– της επιτυχούς ολοκλήρωσης της συμφωνίας και της εξασφάλισης της εκτελεστότητας του πρακτικού επιτυχούς επίλυσης της διαφοράς,

– της έξυπνης χρέωσης και της αποτελεσματικής είσπραξης της αμοιβής.

Οι εκπαιδευμένοι Δικηγόροι ήδη εφαρμόζουν το θεσμό της Διαμεσολάβησης στην πράξη, κάθε φορά που συμβουλεύουν τους πελάτες τους, πράγμα που δημιουργεί μεγάλη περηφάνια στους εκπαιδευτές – εταίρους «RESOLVE».