Πρόσκληση στο 1ο RESOLVE Business Forum

Πρόσκληση στο 1ο RESOLVE Business Forum

Η Εταιρεία RESOLVE Διαμεσολαβητές σας προσκαλεί στο 1ο RESOLVE Business Forum με τίτλο «Διαμεσολάβηση – Επίλυση – Συνεργασία», το οποίο θα λάβει χώρα την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 9:00 εως 17.00 (θα ακολουθήσει networking cocktail) στο Radisson Blu Park Hotel (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα).

  • Τι είναι το RESOLVE Business Forum;

Το Resolve Business Forum είναι ένα Εκπαιδευτικό Επιχειρηματικό Forum το οποίο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων και έχει τους εξής στόχους:

– Την λεπτομερή Ενημέρωση από τους έμπειρους Διαμεσολαβητές – Εκπαιδευτές μας για το θεσμό της Διαμεσολάβησης και πώς μπορεί να βοηθήσει

α. τόσο στην εξωδικαστική επίλυση νομικών διαφορών με τους εξωτερικούς συνεργάτες μιας επιχείρησης (πελάτες, προμηθευτές κα)

β. όσο και στην επίλυση ζητημάτων με τους εσωτερικούς συνεργάτες μιας επιχείρησης (μελών Ομάδων και Τμημάτων, Προϊσταμένους, Υφισταμένους κλπ) με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των ομάδων μέσα στην επιχείρηση

– Τον Διάλογο με πολύ σημαίνουσες προσωπικότητες της επιχειρηματικής ζωής για τους τρόπους που εφαρμόζουν οι εταιρείες τους ώστε οι ομάδες τους να λειτουργούν καλύτερα και να συν-εργάζονται αποδοτικότερα

– Την Εκπαίδευση μέσα από θεωρία και βιωματικές ασκήσεις συντονισμένες από τους έμπειρους εκπαιδευτές της RESOLVE Διαμεσολαβητές στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, της ενεργητικής ακρόασης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας

– Τη δυνατότητα Networking (μετά την ολοκλήρωση του forum, θα ακολουθήσει cocktail στο χώρο του Ξενοδοχείου για όλους τους συμμετέχοντες) με τους καταξιωμένους ομιλητές, εκπαιδευτές και συμμετέχοντες στο Resolve Business Forum.

  • Σε ποιους απευθύνεται;

Το RESOLVE Business Forum απευθύνεται σε επιχειρηματίες, διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις των καιρών επιθυμούν να γνωρίσουν εξωδικαστικούς τρόπους επίλυσης των επιχειρηματικών διαφορών και τρόπους αποτελεσματικότερης συνεργασίας εντός της επιχείρησης, να επικοινωνήσουν με σημαντικές προσωπικότητες της επιχειρηματικής ζωής και να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση ώστε να βελτιώσουν τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας τους.

  • Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση:

Είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης νομικών διαφορών που στην ουσία σημαίνει την Διαπραγμάτευση και Συζήτηση μεταξύ των μερών με τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου του Διαμεσολαβητή η οποία καταλήγει σε συμφωνία επίλυσης της διαφοράς τους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Διαμεσολάβηση εδώ
και για τα οφέλη που προσφέρει στις Επιχειρήσεις εδώ

Όταν εφαρμόζεται στο χώρο εργασίας δεν αφορά νομικές διαφορές αλλά διευκολύνει τα μέλη ενός τμήματος, μίας ομάδας κλπ να λειτουργήσουν συλλογικά, αποδοτικά και δημιουργικά ενώ παράλληλα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και στην επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο

  • Ποια είναι η Εταιρεία Διαμεσολαβητών RESOLVE;

Η RESOLVE Διαμεσολαβητές ιδρύθηκε από τους Δικηγόρους, Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και Εκπαιδευτές στη Διαμεσολάβηση, Σπύρο Αντωνέλο (cv), Ελένη Πλέσσα (cv) και Ειρήνη Ματσούκα (cv) ύστερα από πολυετή συνεργασία, ενεργό παρουσία και πρωταγωνιστική δράση πάνω στην εισαγωγή και την εξέλιξη του θεσμού της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα ήδη από το έτος 2008, καθώς οι ιδρυτές της RESOLVE Διαμεσολαβητές ήταν από τους πρώτους που εκπαιδεύτηκαν και διαπιστεύτηκαν ως Διαμεσολαβητές στη χώρα, πριν ακόμα ψηφιστεί ο Ελληνικός νόμος για τη Διαμεσολάβηση 3898/2010.

Μπορείτε να γνωρίσετε την Ταυτότητα και τους Τομείς Δραστηριοποίησης της RESOLVE Διαμεσολαβητές αλλά και τις Συνεργασίες – Δράσεις της επισκεπτόμενοι τους σχετικούς συνδέσμους.

Οι Διαμεσολαβητές της RESOLVE ειδικεύονται και έχουν εμπειρία στην Εμπορική Διαμεσολάβηση βοηθώντας επιχειρήσεις να επιλύουν άμεσα και αμοιβαία επωφελώς τις μεταξύ τους διαφορές.

Ειδικεύονται παράλληλα και στη Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας καλούμενοι τόσο να εκπαιδεύσουν στελέχη και διευθυντές επιχειρήσεων σε δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων τους και όσο και να επιλύσουν δυσλειτουργίες και ενδεχόμενες συγκρούσεις στο χώρο εργασίας.

  • Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα για το RESOLVE Business Forum;

Αναμφισβήτητα η συνεργασία, ο διάλογος, η επίλυση συγκρούσεων και η αποκατάσταση της επικοινωνίας στα πλαίσια μιας επιχείρησης ή εταιρίας οδηγούν στην καλύτερη απόδοση, την εξέλιξη, την καθιέρωση και τελικά στην επιτυχία και την κερδοφορία. Ο σύγχρονος επιχειρηματίας και manager προκειμένου να προσαρμοστεί στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, καλείται να αναπτύξει νέες δεξιότητες.

Οι Διαμεσολαβητές της RESOLVE έχοντας διαπιστώσει στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας αυτές τις ανάγκες, πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν ένα forum συζήτησης και βιωματικής εκπαίδευσης με συμμετέχοντες από τον επιχειρηματικό κόσμο προκειμένου να τους εξοικειώσουν με τέτοιου είδους δεξιότητες και μεθόδους που οδηγούν στην ταχεία άρση οικονομικών-επιχειρηματικών εκκρεμοτήτων, στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας με τη χρήση ειδικών δεξιοτήτων και τεχνικών.

  • Ποιοι θα είναι ομιλητές και εκπαιδευτές στο RESOLVE Business Forum;

Οι Ομιλήτριες που έχουν επιβεβαιώσει την συμμετοχή τους θα είναι:

Η κα Δανάη Μπεζαντάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Navigator Shipping Consultants LTD, Πρόεδρος και Συνιδρύτρια του I for U Mentoring Network , Young Global Leader 2015 – 2020 στο World Economic Forum, Πρόεδρος US Alumni, Ιδρύτρια YES FORUM
Μπορείτε να γνωρίσετε καλύτερα την κα Μπεζαντάκου, πατώντας εδώ

Η κα Ξένια Κούρτογλου, Founder & Managing Partner Focus Bari| co-founder e-satisfaction|co-founder I for U Greek Mentoring Network| Business Coach & Mentor|Blogger @Huffington Post
Μπορείτε να γνωρίσετε την κα Κούρτογλου πατώντας εδώ

Σύντομα θα ενημερωθείτε και για τους υπολοίπους εξαιρετικούς ομιλητές από το χώρο των επιχειρήσεων.

Οι Εκπαιδευτές στο RESOLVE Business Forum θα είναι οι έμπειροι Διαμεσολαβητές και Εκπαιδευτές της RESOLVE Σπύρος Αντωνέλος (cv), Ελένη Πλέσσα (cv) και Ειρήνη Ματσούκα (cv).

  • Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στο RESOLVE Business Forum, ποιο είναι το κόστος συμμετοχής και τι περιλαμβάνει;

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο RESOLVE Business Forum πατώντας εδώ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 60 Ευρώ και περιλαμβάνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο Forum, την παραλαβή του Φακέλου και του Εκπαιδευτικού Υλικού και τη συμμετοχή στο Cocktail που θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση των εργασιών του Forum. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

  • Πώς μπορεί μία εταιρεία ή ένας επιχειρηματίας να υποστηρίξει και να προβληθεί στο πλαίσιο του RESOLVE Business Forum;

Το RESOLVE Business Forum θα υποστηριχθεί:

Aπό Χορηγούς με οικονομικές χορηγίες ή χορηγίες σε είδος.

Η δυνατότητα Oικονομικής στήριξης αφορά την καταβολή του ποσού των 250 ευρώ.

Οι Xορηγίες σε είδος είναι επίσης πολύ σημαντικές και οι λεπτομέρειες της προσφορά τους μπορούν να συζητηθούν με την Ομάδα της RESOLVE Διαμεσολαβητές κατά περίπτωση.

Σε επικοινωνιακό επίπεδο, από Υποστηρικτές Επικοινωνίας, οι οποίοι θα προβάλλουν τη διοργάνωση στο δίκτυο τους μέσω του site τους, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του NEWSLETTER κατόπιν συνεννόησης με την Ομάδα της RESOLVE Διαμεσολαβητές.

Εκτιμώντας τη σημαντική βοήθεια που θα προσφέρουν στη διοργάνωση οι δύο ανωτέρω κατηγορίες, η RESOLVE Διαμεσολαβητές θα τους προσφέρει μια σειρά από ανταποδοτικές ενέργειες.

Στην περίπτωση που η εταιρία σας, επιθυμεί να είναι Χορηγός ή Υποστηρικτής Επικοινωνίας του RESOLVE Business Forum και προκειμένου να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες προβολής της εταιρείας σας και των λοιπών ανταποδοτικών ενεργειών που προσφέρει η RESOLVE Διαμεσολαβητές μέσω του RESOLVE Business Forum, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Ματθαίο Μήτση, επιστημονικό συνεργάτη της RESOLVE Διαμεσολαβητές αποστέλλοντας e mail στο m.mitsis@resolve.gr ή καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της RESOLVE Διαμεσολαβητές στο 2103616493.

Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε μαζί μας στο RESOLVE Business Forum και σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιο θέμα σας απασχολεί ή χρειάζεστε περισσότερες διευκρινίσεις. Οι τρόποι επικοινωνίας με τη RESOLVE Διαμεσολαβητές βρίσκονται εδώ