Ψήφιση και Δημοσίευση στο ΦΕΚ του Νόμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Στις 3 Μαΐου 2017 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τέυχος Α΄ με αριθμό 62/2017 ο νόμος 4469/2017 που αφορά στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων του οποίου το κείμενο μπορείτε να βρείτε κατωτέρω.

Οι πολυαναμενόμενες διατάξεις για τη ρύθμιση των επονομαζόμενων «κόκκινων δανείων» είναι πλέον γεγονός και μάλιστα η προβλεπόμενη διαδικασία αφορά τη συνολική ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνοντας έτσι οφειλές προς το Δημόσιο και προς του Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Οι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές – Δικηγόροι της RESOLVE, πέραν της όποιας μελλοντικής ένταξής τους στο μητρώο Συντονιστών του προπεριγραφέντος Μηχανισμού, με τη δεκαετή πλέον εμπειρία μας τόσο στη Διαμεσολάβηση όσο και στην Εξωδικαστική Επίλυση γενικότερα, παρέχουμε ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρηματιών που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτόν τον Μηχανισμό, συμβουλεύοντάς τους καθόλα τα στάδια της διαδικασίας, από την υποβολή της σχετικής Αίτησης μέχρι τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και την υποβολή των σχετικών προτάσεων και τελικά τη λήξη της διαδικασίας με συμφωνία των μερών.

Εν συντομία, οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μηχανισμό είναι πολλές και τα κριτήρια επιλεξιμότητας πολύ συγκεκριμένα. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται διαχωρίζονται σε μεγάλες και μικρές ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχει πρόβλεψη μόνο για τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς μηχανισμούς. Στο νόμο προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες για τη σύνταξη και την υποβολή της Αίτησης καθώς και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας που θα ακολουθείται από εκεί και έπειτα. Τη διαδικασία θα συντονίζουν οι αναφερόμενοι ως Συντονιστές οι οποίοι θα είναι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του Καταλόγου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ο αριθμός τους καθορίζεται από το νόμο (αν και προβλέπεται δυνατότητα αύξησης του αριθμού αυτού).

Η Ομάδα της RESOLVE Διαμεσολαβητές θα επανέλθει με εκτενέστερη ενημέρωση σχετικά με τις προβλέψεις του ν. 4469/2017 και τις δυνατότητες που προσφερόνται στους ενδιαφερόμενους προς ένταξη επιχειρηματίες.

Μπορείτε να διαβάσετε τις διατάξεις του ν. 4469/2017 ΕΔΩ.