Η Δικηγορία, υπό το καθεστώς του νέου ΚΠολΔ άλλαξε και η Διαμεσολάβηση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του συναδέλφου δικηγόρου στη νέα εποχή που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε ..." />

Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης Δικηγόρων Νομικών Παραστατών -για πρώτη φορά και με τη συμμετοχή ασκούμενων Δικηγόρων- στη Διαμεσολάβηση στο ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 23, 25 και 26 Νοεμβρίου 2016

Η Δικηγορία, υπό το καθεστώς του νέου ΚΠολΔ άλλαξε και η Διαμεσολάβηση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του συναδέλφου δικηγόρου στη νέα εποχή που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε συνθήκες πολιτισμού, σε ημερομηνία επιλεγμένη από τους συμμετέχοντες, με αμοιβή άμεσα καταβλητέα, χωρίς υψηλά διαδικαστικά κόστη και δικαστικό ένσημο, οι δικηγόροι συνοδεύουμε και εκπροσωπούμε, υποχρεωτικά εκ του ν. 3898/2010, τον εντολέα μας σε μία διαδικασία υποβοηθούμενης από τον Διαμεσολαβητή διαπραγμάτευσης που καταλήγει σε συμφωνία των μερών η οποία μπορεί να καταστεί εκτελεστή.

Στην Εκπαίδευση Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση στο ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, την Τετάρτη 23 και Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και ώρα 15:30 – 21:30 και Σάββατο 26 Νοεμβρίου και ώρα 9:30-15:30, με νέες περισσότερο προσιτές τιμές, οι έμπειροι Δικηγόροι, Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές και Εκπαιδευτές Σπύρος Αντωνέλος, Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα της Εταιρίας Διαμεσολαβητών RESOLVE, προσφέρουν στο συνάδελφο δικηγόρο τη νέα τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει τη Διαμεσολάβηση προκειμένου να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά τον εντολέα του στη διαδικασία.

Στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και οι ασκούμενοι Δικηγόροι.

Εντυπώσεις συναδέλφων Δικηγόρων για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νομικών – Παραστατών στη Διαμεσολάβηση:

«Πολύ καλή παρουσίαση εκ μέρους των Διαμεσολαβητών – Εκπαιδευτών. Άρτια κατατόπιση. Οι προσομοιώσεις βοήθησαν πάρα πολύ να καταλάβουμε και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέσα από όλους τους ρόλους και να αντιληφθούμε τη δυσκολία αυτών». (Βασιλική Αστέρη, Δικηγόρος Αθηνών, 1ος Κύκλος Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών – Δικηγόρων)

«Μου κέντρισε το ενδιαφέρον το πολύπλευρο της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης και η χρησιμότητα των απαιτούμενων γνώσεων για την προσέγγιση κάθε διαφοράς και κάθε πελάτη». (Παναγιώτης Σταμαδιάνος – Εκπαιδευόμενος στο κύκλο Νομικών Παραστατών – Δικηγόρων Σεπτεμβρίου 2016)

«Οι εκπαιδευτές ήταν επεξηγηματικοί και κατανοητοί με διάθεση μεταδοσης γνώσεων. Δεν έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια αλλά το συγκεκριμένο, με τον τρόπο που γίνεται, είναι αφορμή για την περαιτέρω παρακολούθηση σεμιναρίων». (Αρετή Οικονόμου – Εκπαιδευόμενη στο κύκλο Νομικών Παραστατών – Δικηγόρων Σεπτεμβρίου 2016)

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στο site του ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: www.akked.gr