Ο Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, εταίρος της RESOLVE Σπύρος Αντωνέλος πραγματοποίησε άλλη μία επιτυχή Διαμεσολάβηση (ν. 3898/2010) σε Μισθωτική υπόθεση.

..." />

Νέα επιτυχής Διαμεσολάβηση σε Μισθωτική υπόθεση

Ο Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, εταίρος της RESOLVE Σπύρος Αντωνέλος πραγματοποίησε άλλη μία επιτυχή Διαμεσολάβηση (ν. 3898/2010) σε Μισθωτική υπόθεση.

Στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, η διαδικασία της Διαμεσολάβησης παρέχει σύντομες, αποτελεσματικές και απόρρητες λύσεις στις διενέξεις από αστικές ή εμπορικές μισθώσεις που αφορούν:

α) την ομαλή εκτέλεση των μισθωτικών συμβάσεων και τη διαφορετική ερμηνεία αυτών,

β) οφειλόμενα μισθώματα, τέλη, λογαριασμούς και κοινόχρηστα και

γ) το διακανονισμό των ανωτέρω οφειλών με τρόπο αμοιβαία ικανοποιητικό και με δυνατότητα εκτελεστότητας, δηλαδή με αυξημένη δεσμευτική ισχύ.

Η Διαμεσολάβηση επιτρέπει σε μισθωτές και εκμισθωτές να δώσουν άμεση λύση στο πρόβλημά τους, με την παρουσία και την καθοδήγηση των Δικηγόρων τους και με την ισότιμη καίρια συνδρομή του Διαμεσολαβητή, ο οποίος συμβάλλει -μεταξύ άλλων- στο:

να ηρεμήσουν τα πνεύματα,

– να φωτιστούν οι ασάφειες,

 – να λυθούν οι παρεξηγήσεις,

– να ληφθούν ρεαλιστικές αποφάσεις,

να ξεπεραστούν αδιέξοδα και

–  να βρεθεί κοινό πεδίο συνεννόησης.

Με τον τρόπο αυτό, είτε τα μέρη διακόπτουν με αξιοπρέπεια τη συνεργασία τους είτε συνδιαμορφώνουν τους όρους της συνέχειάς της και επιστρέφουν σε μία ομαλή σχέση χωρίς ψυχική φόρτιση και οικονομική επιβάρυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις αμοιβαίες ανάγκες και τις δυνατότητές τους και αποφεύγοντας τις πολυετείς και αβέβαιης έκβασης δικαστικές αντιδικίες.