Η Δικηγορία αλλάζει και η Διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του συναδέλφου δικηγόρου στη νέα εποχή που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε συνθήκες πολιτισμού..." />

Η Δικηγορία αλλάζει και η Διαμεσολάβηση συνδράμει το συνάδελφο δικηγόρο στη νέα εποχή – Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης Δικηγόρων Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση στο ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 14, 15 και 17 Σεπτεμβρίου 2016

Η Δικηγορία αλλάζει και η Διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του συναδέλφου δικηγόρου στη νέα εποχή που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε συνθήκες πολιτισμού, σε ημερομηνία επιλεγμένη από τους συμμετέχοντες, με αμοιβή άμεσα καταβλητέα, χωρίς υψηλά διαδικαστικά κόστη και δικαστικό ένσημο, οι δικηγόροι συνοδεύουμε και εκπροσωπούμε, υποχρεωτικά εκ του ν. 3898/2010, τον εντολέα μας σε μία διαδικασία υποβοηθούμενης από τον Διαμεσολαβητή διαπραγμάτευσης που καταλήγει σε συμφωνία των μερών η οποία μπορεί να καταστεί εκτελεστή.

Στην Εκπαίδευση Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση στο ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, την Τετάρτη και Πέμπτη στις 14, 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:30-21:30 και το Σάββατο στις 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:30-15:30, με νέες περισσότερο προσιτές τιμές, οι έμπειροι Δικηγόροι, Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές και Εκπαιδευτές Σπύρος Αντωνέλος, Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα της Εταιρείας Διαμεσολαβητών RESOLVE, προσφέρουν στο συνάδελφο δικηγόρο τη νέα τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει τη Διαμεσολάβηση προκειμένου να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά τον εντολέα του στη διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στο site του ΔΣΑ εδώ