Ο Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής, Συγγραφέας, Συνιδρυτής και Συνέταιρος της RESOLVE Διαμεσολαβητές Σπύρος Αντωνέλος εξελέγη παμψηφεί ..." />

Εκλογή του Σπύρου Αντωνέλου ως αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση (GEMME)

Ο Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής, Συγγραφέας, Συνιδρυτής και Συνέταιρος της RESOLVE Διαμεσολαβητές Σπύρος Αντωνέλος εξελέγη παμψηφεί  αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στην πρόσφατη «Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση», (Groupement européen des juges pour la Médiation, GEMME).

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που Έλληνας εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της Διεθνούς Ένωσης, η οποία συγκεντρώνει σημαντικές προσωπικότητες του δικαστικού σώματος και της Διαμεσολάβησης από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικής και αρμονικής συλλειτουργίας της δικαστικής απονομής της Δικαιοσύνης και της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω της Διαμεσολάβησης.