Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης Δικηγόρων που συνοδεύουν υποχρεωτικά εκ του νόμου και εκπροσωπούν αποτελεσματικά τους πελάτες τους στη Διαμεσολάβηση (ν. 3898/2010), πλήρως σ..." />

Ο Σ. Αντωνέλος, η Ε. Πλέσσα και η Ε. Ματσούκα της RESOLVE στην Εκπαίδευσης Δικηγόρων που συνοδεύουν και εκπροσωπούν αποτελεσματικά τους πελάτες τους στη Διαμεσολάβηση – Νέος Κύκλος 2, 3 και 5/12/2015

Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης Δικηγόρων που συνοδεύουν υποχρεωτικά εκ του νόμου και εκπροσωπούν αποτελεσματικά τους πελάτες τους στη Διαμεσολάβηση (ν. 3898/2010), πλήρως στα Ελληνικά, στις 2/12 (3.30-9.30μμ), 3/12 (3.30-9.30μμ) και 5/12//2015 (9.30πμ-3.30μμ) (τρόποι άμεσης αξιοποίησης και χρέωσης από το Δικηγόρο, στάδια, αποτελεσματικός ρόλος, υπαγωγή διαφοράς στη διαδικασία, σύνταξη σημειωμάτων, συνεργασία με το διαμεσολαβητή και το δικηγόρο της άλλης πλευράς, προετοιμασία του πελάτη, κατάλληλη κατά περίπτωση διαπραγμάτευση, εκτελεστότητα του πρακτικού επιτυχίας, τρόποι αποτελεσματικής είσπραξης της αμοιβής του Δικηγόρου), με το κύρος του Εκπαιδευτικού Φορέα του Δ.Σ.Α. “ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” (www.akked.gr) και την εμπειρία της Εταιρίας Διαμεσολαβητών και Εκπαιδευτών στη Διαμεσολάβηση “RESOLVE” (www.resolve.gr).

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 1ου Κύκλου και τα πολύ θετικά σχόλια των συμμετεχόντων Δικηγόρων (αναρτημένα στην ιστοσελίδα: http://www.akked.gr) στις 2/12 (3.30-9.30μμ), 3/12(3.30-9.30μμ) και 5/112/2015 (9.30πμ-3.30μμ) πραγματοποιείται ο νέος 18ωρος Κύκλος Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών που συνοδεύουν υποχρεωτικά εκ του νόμου τους πελάτες τους στη Διαμεσολάβηση (ν.3898/2010) στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Φορέα Εκπαίδευσης του ΔΣΑ “ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” (Φειδίου 18, Αθήνα, 4ος όρ.) με την πλούσια πρακτική εμπειρία από διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό των Διαμεσολαβητών Δικηγόρων και Εκπαιδευτών στη Διαμεσολάβηση Σ. Αντωνελου, Ε. Πλέσσα και Ε. Ματσούκα της Μη Κεδροσκοπικής Εταιρίας Διαμεσολαβητών “RESOLVE“.

Σε αυτό, σε 3 μόνο ημέρες (18 ώρες) και στις προαναφερόμενές ώρες μαθήματος προσαρμοσμένες στη λειτουργία των δικαστηρίων, οι Δικηγόροι, που εκ του ν. 3898/2010, συνοδεύουν υποχρεωτικά τους πελάτες τους στη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών ενδοτικού δικαίου της Διαμεσολάβησης, μαθαίνουν όλα όσα τους επιτρέπουν να είναι αποτελεσματικοί στο ρόλο τους στη διαδικασία, στη διαπραγμάτευση σε αυτή, να αναπτύξουν το πελατολόγιο τους και να εξασφαλίσουν τις άμεσες εισπράξεις τους, αποκτώντας ρευστότητα.
Το κόστος της Εκπαίδευσης είναι 420 Ευρώ και ουσιαστικά αποσβένεται με την πρώτη διαμεσολάβηση που θα πραγματοποιήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό, βασισμένοι στις γνώσεις που θα αποκτήσουν. Είναι προσαρμοσμένο πλήρως στις συνθήκες της εποχής ενώ προσφέρεται επίσης η δυνατότητα άτοκων δόσεων.

Περισσότερες πληροφορίες και διαδικασία εγγραφής στο τηλ. του “ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” 210.33.0.33.10 (εσωτερική γραμμή 2 – κα Τζιώτη) και στην ιστοσελίδα του Φορέα:
http://www.akked.gr

© resolve.gr Return to top