Ο Σ. Αντωνέλος, η Ε. Πλέσσα και η Ε. Ματσούκα της RESOLVE στην Εκπαίδευση Δικηγόρων ως Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση – 1ος Κύκλος 6, 7 και 9/10/2015

Ο Σπύρος Αντωνέλος, η Ελένη Πλέσσα και η Ειρήνη Ματσούκα της RESOLVE ξεκίνησαν διετή συνεργασία στην Εκπαίδευση Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση με το “ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”, το Φορέα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ύστερα από διεθνή διαγωνισμό και στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΑΚΚΕΔ με τους εμπειρότερους και διεθνώς καταξιωμένους Έλληνες και ξένους Εκπαιδευτές στο αντικείμενο της Διαμεσολάβησης.
Η συνεργασία αυτή παρουσιάζει τα εξής μοναδικά χαρακτηριστικά:
1. Εντάσσει στα προγράμματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης που προσφέρει το “ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” και την Εκπαίδευση Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, την οποία υποστήριζε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ήδη από το 2011, όσο και το κέντρο από το 2013 και την παρείχαν υπό μορφή ενημερωτικού δίωρου εισαγωγικού σεμιναρίου οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σεμινάρια αυτά παρακολούθησαν έως σήμερα άνω των 6.800 Δικηγόρων πανελλαδικά.
2. Υποστηρίζει την Ελληνική Εκπαιδευτική πρωτόλεια δημιουργία, δεδομένου ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι Ελληνικό, προσαρμοσμένο στην ελληνική πρακτική της καθημερινής μάχιμης και συμβουλευτικής δικηγορίας και παράλληλα συμβαδίζει με τα σχετικά διεθνή πρότυπα.
3. Πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα και υποστηρίζεται με ελληνικό εκπαιδευτικό υλικό.
4. Παρέχει πρόγραμμα και κατάλληλο για παρακολούθηση από επαγγελματίες, χωρίς διακοπή της εργασίας τους, αλλά και οικονομικά προσιτό για τους Έλληνες δικηγόρους, υπό τις συνθήκες της σημερινής δυσμενούς συγκυρίας.
Είναι ανοιχτό σε κάθε Έλληνα Δικηγόρο, ανεξαρτήτως Δικηγορικού Συλλόγου εγγραφής του, που επιθυμεί, μεταξύ άλλων, να γνωρίζει:
-Γιατί συμφέρει τον ίδιο και τους πελάτες-εντολείς του η Διαμεσολάβηση να γίνει το πρώτο βήμα στη διαχείριση διαφορών.
– Πώς θα συμβουλεύσει τον πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο στη διαδικασία.
– Πώς θα τον συνδράμει αποτελεσματικά πριν από, κατά τη διάρκεια, και μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής και
– Πώς θα χρεώσει τις υπηρεσίες του.
Τα προγράμματα εκπαίδευσης ξεκινούν στις 6, 7 και 9 Οκτωβρίου και θα επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση, για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης και ενίσχυσης απέναντι στη νέα πραγματικότητα, με σύγχρονα αποτελεσματικά εργαλεία των συναδέλφων Δικηγόρων.
Στο “ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210.33.033.10 ( Γραμματεία: εσωτερική γραμμή 2 ) και ιστοσελίδα www.akked.gr