Επιτυχής Εμπορική Διαμεσολάβηση από τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές, Σπύρο Αντωνέλο και Ειρήνη Ματσούκα (Δελτίο Τύπου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών)

Διεξήχθη και ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) Διαμεσολάβηση σε διαφορά μεταξύ εταίρων. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και εταίρους της Resolve, Σπύρο Αντωνέλο και Ειρήνη Ματσούκα.

Το ΒΕΑ, το οποίο έχει και υπηρεσία ενημέρωσης για τη Διαμεσολάβηση, είναι το πρώτο Επιμελητήριο στην Αθήνα που υποστήριξε το θεσμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του νόμου 3898/2010, της Διαμεσολάβησης. Για αυτόν το σκοπό το ΒΕΑ, μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ίδρυσαν το αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (www.akked.gr), στο οποίο μέχρι σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 400 Διαμεσολαβητές.

Ο θεσμός αυτός παρέχει τη δυνατότητα στα εμπλεκόμενα σε μια διαφορά μέρη της γρήγορης και εχέμυθης επίλυσης εμπορικών και ιδιωτικών διαφορών, με αυξημένη δεσμευτική ισχύ και προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και στις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης.

Επικοινωνία
Web site: www.acsmi.gov.gr
T. +30 210.36.80.764, 870

Δημοσίευθηκε στο www.acsmi.gov.gr (http://www.acsmi.gr/gr/newsid)