1. Παροχή Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης.

Οι Διαμεσολαβητές του «RESOLVE» πραγματοποιούν συστηματικά Διαμεσολαβήσεις στην Ελλ..." />

Οι Τομείς Δραστηριοποίησής μας

1. Παροχή Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης.

Οι Διαμεσολαβητές του «RESOLVE» πραγματοποιούν συστηματικά Διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα, σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, έχοντας συμμετάσχει σε Διαμεσολαβήσεις και στο εξωτερικό, στις Η.Π.Α. και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι τομείς, στους οποίους πραγματοποιούν Διαμεσολαβήσεις είναι οι διαφορές Δικαίου Επιχειρήσεων (με σημαντική εμπειρία στις διαφορές μεταξύ Εταίρων Οικογενειακών Επιχειρήσεων), οι διαφορές Εμπορικού δικαίου και Δικαίου Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι διαφορές Εργατικού, Τραπεζικού και Ιατρικού δικαίου, οι Οικογενειακές και οι Μισθωτικές διαφορές καθώς και όσες άλλες αστικές διαφορές μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης σύμφωνα με τον Ελληνικό ν.3898/2010.

2. Ενημέρωση για τη Διαμεσολάβηση (ν. 3898/2010) και προβολή του θεσμού και των άλλων τρόπων Εξωδικαστικής Επίλυσης ιδιωτικών διαφορών.

Η Ομάδα Διαμεσολαβητών – Εκπαιδευτών του «RESOLVE» έχει συνδιοργανώσει και έχει συμμετάσχει με Εισηγήσεις σε εκατοντάδες Ημερίδες, Διημερίδες και Σεμινάρια για την ενημέρωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης των Δικηγόρων και των Δικαστών, των Πολιτών, των Επιχειρηματιών και των Εμπόρων, σε συνεργασία με Δικηγορικούς και Εμπορικούς ή άλλους Επαγγελματικούς Συλλόγους, Δήμους, Επιμελητήρια και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με Ελληνικές και Διεθνείς Οργανώσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, από τον Ιούνιο του 2011, οι Διαμεσολαβητές – Εκπαιδευτές του «RESOLVE» έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 130 αυτοτελή τρίωρα «Σεμινάρια Εισαγωγής των Δικηγόρων στη Διαμεσολάβηση» στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και σε άλλους 18 Δικηγορικούς Συλλόγους πανελλαδικά, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πλέον των 6.800 Ελλήνων Δικηγόρων.

Μάλιστα, ο Σπύρος Αντωνέλος, η Ελένη Πλέσσα και η Ειρήνη Ματσούκα, γράφοντας το σενάριο, τους διαλόγους και ερμηνεύοντας ρόλους, συμμετείχαν στη δημιουργία του ενημερωτικού για τους Πολίτες βίντεο με τίτλο «Προσομοίωση Επίλυσης Μισθωτικής Διαφοράς με Διαμεσολάβηση», σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», με στόχο την εξοικείωση των Πολιτών με το θεσμό της Διαμεσολάβησης και τις πρακτικές εφαρμογές του.

Τέλος, προάγει, με την αρθρογραφία, την επιστημονική έρευνα, τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και την εν γένει ενεργό συμβολή των μελών του σε αυτές τις πρωτοβουλίες, τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για την αποτελεσματική συλλειτουργία αυτών.

3. Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση (v.3898/2010) Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων.

Οι Διαμεσολαβητές – Εκπαιδευτές του «RESOLVE», Σπύρος Αντωνέλος, Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα, έχουν εκπαιδεύσει περίπου 450 Έλληνες Διαμεσολαβητές από το 2012 στα Προγράμματα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του αδειοδοτημένου φορέα κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών με το διακριτικό τίτλο «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», στου οποίου την ίδρυση πρωτοστάτησαν, συμμετέχοντας στην Άμισθη Ομάδα Εργασίας του Δ.Σ.Α. που εισηγήθηκε και υλοποίησε τη σύστασή του φορέα.

Επιπλέον, δημιούργησε και παρέχει στην Ελληνική γλώσσα 18ωρο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, με τίτλο «Εκπροσωπώντας αποτελεσματικά τους Πελάτες μας στη Διαμεσολάβηση» στο «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

4. Προώθηση της Σχολικής Διαμεσολάβησης ως εργαλείου πρόληψης και αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε αυτή.

Η «RESOLVE» δημιούργησε το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ» για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας στη Σχολική Διαμεσολάβηση και την εφαρμογή της σε Σχολεία του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα ως μέσο πρόληψης και επίλυσης διαφορών που αναφύονται μέσα στη σχολική κοινότητα.

Το Πρόγραμμα «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ», συλλειτουργώντας αρμονικά με τους υφιστάμενους λοιπούς και δοκιμασμένους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας εντός και εκτός των σχολείων, αποσκοπεί στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών ως Συντονιστών Προγραμμάτων Σχολικής Διαμεσολάβησης στα Σχολεία τους, οι οποίοι με τη σειρά τους εκπαιδεύουν στη συνέχεια:

● Συγκεκριμένο αριθμό μαθητών προκειμένου να γίνουν Ομότιμοι Διαμεσολαβητές στο σχολείο τους για την επίλυση διενέξεων μεταξύ των συμμαθητών τους στο Σχολικό χώρο
και

● το σύνολο των μαθητών σε τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας, πρόληψης και ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων και σε κοινωνικές δεξιότητες.

Το Πρόγραμμα «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ» συμβάλλει περαιτέρω στην πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέξεων μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης σχολείων που προκύπτουν μέσα στη σχολική κοινότητα.

5. Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο Εργασίας και Εκπαίδευση στελεχών εταιριών και οργανισμών στην πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διενέξεων στο χώρο Εργασίας.

Οι Διαμεσολαβητές – Εκπαιδευτές του «RESOLVE» είναι, εκτός των άλλων, Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές του Ολλανδικού Οργανισμού DIALOGUE BV. Η «RESOLVE» έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας.
Το Πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης και οργανισμού και περιλαμβάνει εκπαίδευση στελεχών και σχεδιασμό ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αποτελεσματική πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων στο χώρο Εργασίας.

Παράλληλα, οι Διαμεσολαβητές του «RESOLVE» πραγματοποιούν Διαμεσολαβήσεις σε ομαδικές ή ατομικές διενέξεις μεταξύ εταίρων, στελεχών ή υπαλλήλων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να επιλυθούν και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της κάθε επιχείρησης ή του κάθε οργανισμού.

Ο σχεδιασμός μίας Στρατηγικής Πρόληψης και Επίλυσης Συγκρούσεων προσαρμοσμένης στις ανάγκες της κάθε εταιρίας ή του κάθε οργανισμού, η εκπαίδευση των στελεχών και των υπαλλήλων τους αλλά και οι υπηρεσίες Διαμεσολάβησης από ουδέτερο -προς τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα- ειδικό τρίτο Διαμεσολαβητή του «RESOLVE», συμβάλλουν καίρια στην καλύτερη συνεργασία ατόμων και ομάδων και στον απεγκλωβισμό μιας επιχείρησης από παρεξηγήσεις, παρερμηνείες και διενέξεις, οι οποίες χρονίζουν, διογκώνονται και παρεμποδίζουν την παραγωγικότητά τους και συνακόλουθα, την εξέλιξη και την ανάπτυξη της εταιρίας ή του οργανισμού.

6. Παρέχει την ειδική συμβουλευτική εμπειρία του και την ειδική πρακτική τεχνογνωσία του στην εφαρμογή της Διαμεσολάβησης και των Διαδικασιών Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών. Συνεργάζεται με Ελληνικά, αλλοδαπά ή διεθνή δίκτυα και με φορείς ανάπτυξης της Διαμεσολάβησης και των Διαδικασιών Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών.