Η Ταυτότητά μας

O «Οργανισμός Προώθησης Εφαρμογών Διαμεσολάβησης και Εξωδικαστικής Επίλυσης» (Ο.Π.Ε.Δ.Ε.Ε.), με το διακριτικό τίτλο «RESOLVE» ιδρύθηκε το 2014 από τους Δικηγόρους, πρωτοπόρους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και Εκπαιδευτές στη Διαμεσολάβηση Σπύρο Αντωνέλο, Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα, ύστερα από πολυετή συνεργασία (ήδη από 2011), ενεργό παρουσία και πρωταγωνιστική δράση πάνω στην εισαγωγή και την εξέλιξη του θεσμού της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα (από το 2008).

Οι ιδρυτές της Resolve ήμασταν από τους πρώτους που εκπαιδευτήκαμε και διαπιστευτήκαμε ως Διαμεσολαβητές στη χώρα, πριν ακόμα ψηφιστεί ο πρώτος Ελληνικός νόμος 3898/2010 για τη Διαμεσολάβηση. Έκτοτε, διατηρούμε συνεχή, έντονη και πολυεπίπεδη επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο με την πραγματοποίηση Διαμεσολαβήσεων και εκπαιδευτική δράση στη διδασκαλία της Διαμεσολάβησης και της Εξωδικαστικής Επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Αυτά που μας ένωσαν και μας ενώνουν είναι:

  • Η αφοσίωση, η αγάπη και η πολυετής εμπειρία μας στην ενασχόληση με τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, όπου υπήρξαμε μεταξύ των πρώτων που ασχολήθηκαν με αυτή, ήδη από το 2008
  • Η πλούσια πρακτική μας εμπειρία από την εφαρμογή της στο εξωτερικό, στις Η.Π.Α. και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου συμμετείχαμε σε πολλές διαμεσολαβήσεις, και, πλέον, στην Ελλάδα όπου την εφαρμόζουμε σε υποθέσεις που μας ανατίθενται ως Διαμεσολαβητές,
  • Η καίρια πολυετής συμβολή μας στην εξοικείωση, των πολιτών, των επιχειρήσεων, των δικηγόρων και των δικαστών, στην Ελλάδα και διεθνώς, με τη Διαμεσολάβηση και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, με τη διοργάνωση -από το 2010 έως σήμερα- σεμιναρίων, δημοσίων προσομοιώσεων διαμεσολαβήσεων και πρακτικών παρουσιάσεων, σε συνεργασία με Δικηγορικούς και άλλους Επιστημονικούς Συλλόγους και Επιμελητήρια, που έχουν παρακολουθήσει άνω των 6.000 ατόμων πανελλαδικά και με τις ομιλίες μας σε διεθνή Συνέδρια,
  • Η καίρια συμβολή των ιδρυτών του RESOLVE στην υλοποίηση της εκπαίδευσης των Διαμεσολαβητών στην Ελλάδα, αφενός μέσα από την πολυετή συνεργασία μας και παροχή συμβουλών, ως μέλη Άμισθης Ομάδας Εργασίας, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών για τη σύσταση και την αδειοδότηση του Φορέα τους Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών με την επωνυμία «Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και αφετέρου με την εκπαίδευση των νέων διαμεσολαβητών ως Διαπιστευμένοι Εκπαιδευτές του εν λόγω Κέντρου,
  • Το πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό μας έργο, με τη συμμετοχή μας σε Επιστημονικές Ομάδες προώθησης της Εξωδικαστικής Επίλυσης, με την εκπόνηση επιστημονικών άρθρων, ενημερωτικών φυλλαδίων και εκπαιδευτικών εγχειριδίων για τον ανωτέρω Φορέα και με τη συγγραφή του πρώτου αναλυτικού επιστημονικού συγγράμματος για τη Διαμεσολάβηση στα Ελληνικά, το οποίο συνδυάζει την ξένη εμπειρία με την Ελληνική εφαρμογή της διαδικασίας και τη θεωρία της Διαμεσολάβησης με τη σχετική νομοθεσία και πρακτική εφαρμογή και
  • Τη συμβολή μας στην εισαγωγή στην Ελλάδα αλλοδαπής εκπαιδευτικής γνώσης πάνω στη Διαμεσολάβηση και στους Εναλλακτικούς Τρόπους Επίλυσης Διαφορών ή εμπειρίας πάνω σε ειδικές εφαρμογές των διαδικασιών αυτών.

Η τακτική διενέργεια Διαμεσολαβήσεων αλλά και η εμπειρία μας από την Εκπαίδευση εκατοντάδων συναδέλφων Δικηγόρων, Διαμεσολαβητών αλλά και Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων, καθιστούν τη Resolve πρωτοπόρο εταιρία με δεκαετή και πλέον επαγγελματική, πρακτική και επιχειρηματική προσέγγιση στο χώρο της Διαμεσολάβησης. Οι Εταίροι – Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές της RESOLVE παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Διαμεσολάβησης που αφορούν υποθέσεις εμπορικού δικαίου (συμβάσεις, εταιρίες, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα κ.α.), τραπεζικού, ασφαλιστικού, ιατρικού, οικογενειακού, εργατικού, ναυτικού και αστικού δικαίου εν γένει (δίκαιο καταναλωτών, αυτοκινητικές διαφορές, αποζημιώσεις).

Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι είναι τιμή για την Εταιρεία μας το γεγονός ότι από τον Ιούλιο του 2019, ο εταίρος μας κ. Σπύρος Αντωνέλος, θα είναι Επιτετραμμένος της Διαμεσολάβησης (ECA Mediation Officer), για την περιοχή της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, εργαζόμενος κατ’ αποκλειστικότητα για την Παγκόσμια Τράπεζα. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Αντωνέλος, θα παραμείνει μη αμειβόμενος Επιστημονικός Σύμβουλος της Resolve.

Η Ομάδα της Resolve έχει σήμερα πάντως ενισχυθεί και με άλλους έμπειρους Διαμεσολαβητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι επίσης προσεγγίζουν τη Διαμεσολάβηση με τρόπο επιστημονικό και αποτελεσματικό. Περαιτέρω, την Ομάδα μας πλαισιώνουν και άλλοι Επιστήμονες, όπως Ψυχολόγοι και Τεχνικοί Σύμβουλοι αλλά και άλλοι νομικοί και δικηγόροι οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στις δράσεις της Resolve και στην πρωταγωνιστική παρουσία της στο χώρο της Διαμεσολάβησης. Παράλληλα, η έδρα της εταιρείας μας έχει μεταφερθεί στο Κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα νέα υπερσύγχρονα γραφεία μας επί της οδού Σκουφά 64 στο Κολωνάκι.

Η παρουσία της Εταιρείας μας εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο καθώς οι έμπειροι Διαμεσολαβητές μας μπορούν να πραγματοποιήσουν Διαμεσολαβήσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας αλλά και διεθνώς. Η Διεθνής παρουσία μας επεκτείνεται στην Τουρκία, στη Μεγάλη Βρετανία, στις Η.Π.Α. Παράλληλα υλοποιούμε τακτικά Εκπαιδευτικές Συμβουλευτικές δράσεις τόσο σε Πανελλήνιο, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.