Σχόλια Εκπαιδευόμενων

Πρώτος Κύκλος Εκπαίδευσης (24,26,27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Ο Α’ Κύκλος Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση με τις Εκπαιδεύτριες της Resolve Διαμεσολαβητές και σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Μπορείτε να διαβάσετε κατωτέρω τα σχόλια των συμμετεχόντων για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης.

Γιαλαμά Μαρία, Δικηγόρος :

«Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, ήταν στο σύνολό του εξαιρετικά οργανωμένο.

Οι εκπαιδεύτριες, κ.κ. Πλέσσα και Ματσούκα, έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου, με αποτέλεσμα αφενός μεν να έχουν διαρθρώσει το περιεχόμενο της παρουσίασης όσο λεπτομερώς χρειάζεται, χωρίς να είναι κουραστική η επεξεργασία των πληροφοριών, αφετέρου δε να καταφέρνουν να μεταδίδουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές που διέπουν τον θεσμό αλλά και τις ειδικότερες διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Έχοντας μάλιστα την τύχη να παρακολουθήσω το πρόγραμμα μαζί με ιδιαίτερα καταρτισμένους και φιλομαθείς συναδέλφους, ο βαθμός ανάλυσης των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, ξεπέρασε τις προσδοκίες μου για ένα σύντομο  πρόγραμμα εκπαίδευσης, όπως αυτό.

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, το πρόγραμμα κατανόησα ικανοποιητικά τον θεσμό της διαμεσολάβησης και την λειτουργία του και αναμένω την οργάνωση, από τη Resolve και τις Εκδόσεις Σάκκουλα, νέου προγράμματος εκπαίδευσης σχετικά με τις τεχνικές διαπραγμάτευσης, που πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει την εκπαίδευση που πρέπει να έχει ο νομικός παραστάτης στη διαμεσολάβηση.»