Τούμπα Μπίλετζικ

Δικηγόρος Εμπορικών και Αστικών Υποθέσεων (μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης από το 2004),
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (του δημοσίου καταλόγου Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Τουρκικού Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2014),Υπότροφος Weinstein JAMS Fellowship 2017, Ανώτερη Διαμεσολαβήτρια του Weinstein International Foundation (Η.Π.Α.).

Η κυρία Μπίλετζικ είναι μία από τις πρωτοπόρους της Διαμεσολάβησης και από τις πλέον έμπειρες Διαμεσολαβήτριες της Τουρκίας. Διαθέτει πλούσια εμπειρία διαχείρισης Τουρκικών και διεθνών εταιρικών, εμπορικών και αστικών υποθέσεων.

Οι πελάτες της είναι αφενός φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις ή μικρές και μεσαίες εταιρίες και αφετέρου γνωστές διεθνείς επιχειρήσεις και όμιλοι επιχειρήσεων. Είναι γνωστή για την ισχυρή εμπορική της αντίληψη, για την επιμονή της, για την ψυχραιμία της και την ικανότητά της να εκτονώνει εντάσεις. Επίσης, διαχειρίζεται σύνθετα ζητήματα με ένα τρόπο που διευκολύνει τους εμπλεκόμενους σε αυτά να νιώσουν άνετα και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον τους με σαφή αντίληψη των πρακτικών τους παραμέτρων.

Ως Δικηγόρος

Από το 2004 έως σήμερα χειρίζεται ως Δικηγόρος ένα ευρύ κύκλο Εμπορικών υποθέσεων, όπως  υποθέσεις των Επιχειρήσεων του Τομέα της Πληροφορικής και Αστικών υποθέσεων, όπως υποθέσεις μεταβίβασης Ακίνητης περιουσίας και Οικογενειακές υποθέσεις.

Η κυρία Μπίλετζικ διαθέτει επίσης πλούσια εμπειρία στην αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) και των Κατασκευών, έχοντας υποστηρίξει νομικά Επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων. Έχει επίσης παράσχει νομική υποστήριξη σε Εταιρίες διαχείρισης ακινήτων και σε ιδιοκτήτες ακινήτων, σε εργολάβους και σε υπεργολάβους ιδιωτικών έργων, σε παρόχους υπηρεσιών και σε Ενώσεις Επιχειρήσεων.

Η κυρία Μπίλετζικ υπήρξε, από 2009 έως το 2015, παράλληλα με την ατομική της δικηγορική δραστηριότητα, η Επικεφαλής Νομική Σύμβουλος και η Επικεφαλής του Τμήματος Συμμόρφωσης του Ομίλου Εταιριών Indeks, πρωτοπόρου στην Τουρκία στη διανομή προϊόντων Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας. Με αυτή την ιδιότητα έχει χειριστεί σημαντικές υποθέσεις Τουρκικού Εταιρικού δικαίου, Διεθνούς δικαίου των Εμπορικών Συναλλαγών, εθνικών και διεθνών Συμβάσεων, Εργατικού δικαίου, Φορολογικού δικαίου, δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Υπήρξε επίσης η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου και μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Από το 2015 συνεχίζει να υποστηρίζει τον Όμιλο ως εξωτερική Νομική Σύμβουλος.

Από το 2014, οπότε και διαπιστεύθηκε ως Διαμεσολαβήτρια, βοηθά, ως Δικηγόρος και ως Διαμεσολαβήτρια, επαγγελματίες, ιδιώτες και επιχειρήσεις να επιλύσουν τις διαφορές τους αποτελεσματικά μέσω της εξωδικαστικής διαδικασίας της Διαμεσολάβησης.

Η κυρία Μπίλετζικ διαθέτει μία ισχυρή αντίληψη των πρακτικών και των εμπορικών παραμέτρων των υποθέσεων που χειρίζεται. Συνεργάζεται ιδιαίτερα αποτελεσματικά με στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενους και ιδιώτες και έχει την ικανότητα να τους βοηθά να κατανοήσουν σύνθετα νομικά ζητήματα, προβάλλοντας όλες τους τις πτυχές. Διαμορφώνει αποτελεσματικά και εκτελεί τη στρατηγική που συμφωνήθηκε με τους πελάτες της με ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα.

Ως Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Διαμεσολαβεί τακτικά σε περισσότερα είδη Εμπορικών διαφορών. Η σημαντική της εμπειρία από τη λειτουργία και τη νομική υποστήριξη Επιχειρήσεων της επιτρέπει να αντιληφθεί τα δυναμικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων και να εντοπίσει τις βαθύτερες ανάγκες των εμπλεκομένων σε αυτές μερών.

Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια εγγεγραμμένη στο δημόσιο κατάλογο του Τμήματος Διαμεσολάβησης του Τουρκικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον κατάλογο Ειδικών Διαμεσολαβητών Εργατικών Διαφορών.

Διαθέτει πλούσια εμπειρία διαμεσολαβήσεων εργατικών υποθέσεων.

Υπήρξε μέλος της ομάδας εργασίας για την αναθεώρηση της Τουρκικής νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση, η οποία υπέβαλε συστάσεις στο Τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον της εμπειρίας της στις αστικές, εμπορικές και εργατικές διαμεσολαβήσεις κατά τα προαναφερόμενα, η κυρία Μπίλετζικ ήταν η Συντονίστρια και μία εκ των Διαμεσολαβητών του πρώτου Κέντρου Κοινοτικής Διαμεσολάβησης (Community Centre) της Τουρκίας. Μέρος των αρμοδιοτήτων της ήταν να συντονίζει το έργο 10 Διαμεσολαβητών και να διαμεσολαβεί σε διαφορές μερών που προσέφευγαν στο Κέντρο για την επίλυσή τους.

Διεθνείς διακρίσεις και συμμετοχές σε Διεθνείς Ενώσεις

Το 2017 διακρίθηκε λαμβάνοντας τη διεθνούς κύρους υποτροφία για Επαγγελματίες της Εξωδικαστικής Επίλυσης Weinstein JAMS Fellowship for ADR Professionals από το μεγαλύτερο διεθνώς Αμερικανικό φορέα Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης JAMS. Ως μέρος της υποτροφίας της, συμμετείχε στις Η.Π.Α. σε διαμεσολαβήσεις που έγιναν στα γραφεία του JAMS στην Πολιτεία της Καλιφόρνια και σε διαμεσολαβήσεις που έγιναν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

Επίσης, ολοκλήρωσε επιτυχώς:

 • Στο Ινστιτούτο Εξωδικαστικής Επίλυσης Straus του Πανεπιστημίου Pepperdine του Μαλιμπού, Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στο μοντέλο Διαμεσολάβησης που εφαρμόζεται στην Πολιτεία της Καλιφόρνια.
 • Στο Πανεπιστήμιο Hastings College of Law του Σαν Φρανσίσκο, Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Προγραμμάτων Εξωδικαστικής Επίλυσης για Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.
 • Στο Ίδρυμα JAMS Foundation Μετεκπαίδευση στη διαχείριση σύνθετων διαμεσολαβήσεων.

Είναι Ανώτερη Διαμεσολαβήτρια (Senior Fellow) του Διεθνούς Ιδρύματος Weinstein International Foundation, που αποσκοπεί στην επίλυση διεθνών διαφορών ανά τον Κόσμο  (https://bit.ly/2RQzJbo).

Από το 2016, είναι κριτής και διαμεσολαβήτρια του γνωστού ετήσιου διαγωνισμού Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce – ICC) που πραγματοποιείται στο Παρίσι.

Η κυρία Μπίλετζικ είναι επίσης Μέντορας νέων επαγγελματιών από διάφορους τομείς δραστηριότητας, στα πλαίσια του Προγράμματος Young Business Person Mentoring Program. To Πρόγραμμα αφορά την υποστήριξη νέων επαγγελματιών στην ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων, στη διαχείριση των διαφορών τους και στην ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων συνεργασίας μέσα από την αποτελεσματική επικοινωνία.

Πέραν των προαναφερομένων της σημαντικών εθνικών και διεθνών εμπειριών, η κυρία Μπίλετζικ διακρίνεται για την ανεπτυγμένη αναλυτική της ικανότητα, την επιμονή της, τον σεβασμό των άλλων και την αφοσίωσή της στην υποστήριξη των μερών μίας διαφοράς ώσπου να βρουν αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις.

Είναι μέλος συμβουλευτικών και επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας εθνικών και διεθνών οργανώσεων, εργαζόμενη δραστήρια για την προβολή και την ανάπτυξη της Διαμεσολάβησης στην Τουρκία και διεθνώς.

Η κυρία Μπίλετζικ είναι Συνεργάτιδα της RESOLVE Διαμεσολαβητές & Ειδικοί Εξωδικαστικής Επίλυσης από το 2018.

 

Τομείς παροχής Νομικών Υπηρεσιών:

Η κυρία Μπίλετζικ παρέχει νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση ενώπιον των Τουρκικών δικαστηρίων σε υποθέσεις:

 • Εμπορικές και Εταιρικές
 • Υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται Ασφαλιστικές Εταιρίες
 • Εργατικές
 • Φορολογικές
 • Ιδιωτικών Έργων
 • Μεταβίβασης ακινήτων
 • Επαγγελματικής ευθύνης
 • Αποζημίωσης για βλάβη
 • Ιατρικής Ευθύνης
 • Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Τομείς Παροχής Υπηρεσιών ως Διαμεσολαβήτρια:

Η κυρία Μπίλετζικ έχει επιτυχώς διαμεσολαβήσει σε πολλές διαφορές, εθνικές και διεθνείς, των ακόλουθων αντικειμένων:

 • Εμπορικές διαφορές, Εταιρικές διαφορές, διαφορές μεταξύ μελών Συμπράξεων
 • Διαφορές από την ερμηνεία και την εκτέλεση Συμβάσεων
 • Ευθύνης από ελάττωμα προϊόντος
 • Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αξιώσεων από προσβολή σήματος ή ευρεσιτεχνίας
 • Διαφορές από μεταβίβαση ακινήτου
 • Διαφορές από κατασκευαστικά ελαττώματα
 • Ασφαλιστικής κάλυψης και αξιώσεων κατά Ασφαλιστικών Εταιριών εν γένει
 • Πτώχευσης
 • Αποζημίωσης για βλάβη
 • Εργατικές διαφορές, περιλαμβανομένων αξιώσεων για διακριτική συμπεριφορά και παράνομη λύση σύμβασης, διαφορές αξιώσεων αποζημίωσης εργαζομένου