Η Σοφία Κυραμά αποφοίτησε από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Βιομηχανίας και Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σοφία Κυραμά

Η Σοφία Κυραμά αποφοίτησε από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Βιομηχανίας και Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια εκπαιδευμένη από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 4512/2018. Συγκαταλέγεται στο δημόσιο Πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Είναι Ασφαλιστική Διαμεσολαβήτρια με πιστοποίηση στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων επενδυτικού χαρακτήρα (Unit Linked).

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο και έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου. Έχει αναλάβει με επιτυχία την ασφάλιση εξειδικευμένων κινδύνων, μεταξύ άλλων στους κλάδους της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των μεταφορών.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα εκπαιδευτικών σεμιναρίων με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις, τις τεχνικές επιτυχημένης επικοινωνίας, τη διαχείριση κρίσεων κ.α.

Μιλά και εργάζεται στην ελληνική και στην αγγλική.