Βασιλική Κουμπλή

 

 

 

 

 

 

 

Η Βασιλική Κουμπλή είναι Διαμεσολαβήτρια, διαπιστευμένη από το Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου (από το 2010) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (από το 2013).

Έχει λάβει εκτεταμένη εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση, τις Διαπραγματεύσεις και τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών εν γένει από διάφορους φορείς, όπως το Harvard Kennedy School, το JAMS International ADR Center, το facilit8, το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας κ.ά..

Παρέχει τις υπηρεσίες της ως Διαμεσολαβήτρια στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και στον Οργανισμό Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, και ως Συντονίστρια στον Εξωδικαστικό Μηχανισµό Ρύθµισης Οφειλών Επιχειρήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης (ν. 4469/2017).

Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών, του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), του Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ελληνικής Ένωσης για τη Διαιτησία, του Young International Arbitration Group – London Court of International Arbitration κ.ά.

Συμμετέχει σε πληθώρα δράσεων για την προώθηση της Διαμεσολάβησης και των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και ως κριτής σε Διαγωνισμούς Διαμεσολάβησης, ενώ επίσης δίνει διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι συγγραφέας των εξής μελετών σχετικά με τη Διαμεσολάβηση:

  • The Regulation of Mediation in Cross-Border Disputes: The Model of Greece, σε M. Roth & M. Geistlinger (eds), Yearbook of International Arbitration and ADR – Volume V (Dike/NWV, Zurich/Vienna 2017) [269-284] <http://www.nwv.at/recht/zivilrecht/1264_yearbook_on_international_arbitration_and_adr_volume_v/>
  • Η διαμεσολάβηση ως τρόπος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στο ελληνικό δίκαιο, Νομικό Βήμα 2015 [136-165] (συνδημοσίευση με Γ. Διαμαντόπουλο) <http://www.hiifl.gr/wp-content/uploads/diamantopoulos-koubli.pdf>
  • Mediation: The Greek Journey Through Time, σε C. Esplugues & L. Marquis (eds), New Developments in Civil and Commercial Mediation (Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law 6, Springer International Publishing, Switzerland 2015) [313-343] (συνδημοσίευση με Γ. Διαμαντόπουλο) <https://www.springer.com/gp/book/9783319181349 >
  • Some Considerations on the Position of Vulnerable Parties in Mediation, in Collection of Papers – Faculty of Law, Niš (No 70-Year LIV-2015) [961-978] <http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2015_70.pdf>
  • On Mediation Law in Greece, Revue hellénique de droit international 1/2014 [361-394] (συνδημοσίευση με Γ. Διαμαντόπουλο) <http://www.hiifl.gr/wp-content/uploads/10_Diamantopoulos-Koumpli.pdf>

Πέραν της επαγγελματικής της ενασχόλησης με τη Διαμεσολάβηση και τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών, έχει σπουδάσει νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary & Westfield College) και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (από το 2001), Μόνιμη Επιστ. Συνεργάτις του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου (από το 2003) και Αρχισυντάκτης της Revue hellénique de droit international (από το 2010). Είναι συγγραφέας μελετών, καθώς και ομιλήτρια σε συνέδρια επί εξειδικευμένων νομικών ζητημάτων, και μετέχει ως εθνική εισηγήτρια σε διεθνή νομικά fora, όπως τα Συνέδρια της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου, οι Βαλκανικές Συνδιασκέψεις κ.λπ.

Μιλά και εργάζεται στην ελληνική, την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την ισπανική γλώσσα, και γνωρίζει ιαπωνικά.