ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ RESOLVE ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Οι Διαμεσολαβητές - Εκπαιδευτές της RESOLVE εκπαιδεύουν στη Διαμεσολάβηση και υλοποιούν Ειδικές Εφαρμογές της: ..." />

Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ RESOLVE ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Οι Διαμεσολαβητές – Εκπαιδευτές της RESOLVE εκπαιδεύουν στη Διαμεσολάβηση και υλοποιούν Ειδικές Εφαρμογές της:

Αναλυτικότερα:

  • Ενημέρωση για τη Διαμεσολάβηση και προβολή της, όπως και των άλλων τρόπων Εξωδικαστικής Επίλυσης Ιδιωτικών διαφορών

Συνδιοργάνωση και εισηγήσεις σε Ημερίδες, Διημερίδες και Σεμινάρια

Συνεργασία με με Δικηγορικούς και Εμπορικούς ή άλλους Επαγγελματικούς Συλλόγους, Δήμους, Επιμελητήρια, με το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με Ελληνικές και Διεθνείς Οργανώσεις.

Πραγματοποίηση άνω των 130 αυτοτελών τρίωρων «Σεμιναρίων Εισαγωγής των Δικηγόρων στη Διαμεσολάβηση» πανελλαδικά από το 2011, με συμμετοχή άνω των 7.000 Δικηγόρων.

Δημιουργία ενημερωτικού για τους πολίτες βίντεο με τίτλο «Προσομοίωση Επίλυσης Μισθωτικής Διαφοράς με Διαμεσολάβηση», που προβάλλεται στην ιστοσελίδα του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  • Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση Διαμεσολαβητών & Δικηγόρων

Δημιουργία και διδασκαλία του 20ωρου Προγράμματος Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση (2015 – σήμερα), το οποίο από τον Σεπτέμβρη του 2019 θα παρέχεται σε συνεργασία με τις “Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ”

Εισήγηση της ίδρυσης του αδειοδοτημένου φορέα κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών με το διακριτικό τίτλο «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και υλοποίηση της σύστασής του ως μέλη Άμισθης Ομάδας Εργασίας του Δ.Σ.Α. επί διετία (2010-2012).

Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση στον ανωτέρω φορέα από το 2013 και το 2015 αντίστοιχα.

  • Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο Εργασίας και Εκπαίδευση στελεχών εταιριών και οργανισμών στην πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διενέξεων στο χώρο Εργασίας

Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Ολλανδικού Οργανισμού DIALOGUE BV

Δημιουργία Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Επίλυσης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας, σε συνεργασία με Ελληνικές Επιχειρήσεις.

Στρατηγική Πρόληψης και Επίλυσης Συγκρούσεων.

Διαμεσολαβήσεις σε ομαδικές ή ατομικές διενέξεις μεταξύ Εταίρων, Στελεχών ή Υπαλλήλων σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, προκειμένου να επιλυθούν και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία αυτών.

Διοργάνωση του 1ου Resolve Business Forum (RBF) για Στελέχη και Εκπροσώπους Επιχειρήσεων.

  • Προώθηση της Σχολικής Διαμεσολάβησης ως εργαλείου πρόληψης και αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε αυτή

Πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης με τίτλο «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ» για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας στη Σχολική Διαμεσολάβηση και την εφαρμογή της σε Σχολεία του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα ως μέσο πρόληψης και επίλυσης διαφορών που αναφύονται μέσα στη Σχολική Κοινότητα.