Εκπαίδευση Δικηγόρων Νομικών Παραστατών

Εκπαίδευση Δικηγόρων Νομικών Παραστατών

Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, είναι αποτέλεσμα της Ελληνικής και της διεθνούς εμπειρίας των δημιουργών του, Σπύρου Αντωνέλου, Ελένης Πλέσσα και Ειρήνης Ματσούκα και πλήρως προσαρμοσμένο στην Ελληνική πρακτική πραγματικότητα και στον πρόσφατο νόμο 4640/2019.

Πρόκειται για ένα βιωματικό Πρόγραμμα 20 ωρών, με 18 ώρες διδασκαλίας και 2 ώρες προσωπικής αξιολόγησης.

Προσαρμοζόμενοι στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι προσφατοι Κύκλοι Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται με σύγχρονα μέσα τηλε-εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο χωρίς να χάνουν τίποτα από το βιωματικό τους χαρακτήρα.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης απευθύνεται στους Δικηγόρους και ασκούμενους Δικηγόρους που επιθυμούν να εντάξουν τη Διαμεσολάβηση στην καθημερινή τους Δικηγορική πρακτική και παράλληλα να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4640/2019. Καθώς η συμμετοχή του Πληρεξουσίου Δικηγόρου του κάθε μέρους της διαφοράς είναι υποχρεωτική εκ του νόμου, τόσο στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ.Α.Σ.), όσο και στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, το Πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα να εξοικειωθούν με τον ρόλο τους στην Διαμεσολάβηση, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον νόμο και τις πολλαπλές δυνατότητες υποστήριξης του εντολέα τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον διαπραγμάτευσης.

Το έχουν από το 2015 μέχρι σήμερα παρακολουθήσει εκατοντάδες Δικηγόροι και Ασκούμενοι Δικηγόροι, τόσο μέλη του Δ.Σ.Α. αλλά και άλλων Δικηγορικών Συλλόγων της Επικράτειας και έχει αποκομίσει εξαιρετικές κριτικές. Δείτε τα σχόλια των Εκπαιδευθέντων εδώ.

Από το Σεπτέμβρη του 2019 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με τις «Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ» σε ώρες και ημέρες που ανακοινώνονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση της Εκπαίδευσης.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες που καλύπτονται κατά την Εκπαίδευση

 • Τι είναι η Διαμεσολάβηση (ν. 4640/2019) και πώς πραγματοποιείται.
 • Τί ειναι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ.Α.Σ.) και ποιές διαφορές υπάγονται σε αυτή.
 • Πώς γίνεται η Διαμεσολάβηση εργαλείο καθημερινής χρήσης και δυνατότητας άμεσης είσπραξης των αμοιβών για τον Έλληνα Δικηγόρο.
 • Πώς γίνεται η επιλογή του Διαμεσολαβητή
 • Γιατί συμφέρει το Δικηγόρο και τον εντολέα του να είναι η Διαμεσολάβηση το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση μίας ιδιωτικής διαφοράς.
 • Σε τι διαφέρει ο ρόλος του Νομικού Παραστάτη-Δικηγόρου στο Δικαστήριο από τον ρόλο του στη Διαμεσολάβηση.
 • Η βιωματική εφαρμογή των δεξιοτήτων και των διαπραγματευτικών εργαλείων που βοηθούν την πρόοδο της Διαμεσολάβησης και την επίτευξη της συμφωνίας.
 • Ποια είναι τα όρια αποτελεσματικότητας της εξωδικαστικής υποστήριξης που παρέχει παραδοσιακά ο Δικηγόρος στον πελάτη του και πώς αυτά ξεπερνώνται με την αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης.
 • Πώς ο Δικηγόρος προετοιμάζει και συμβουλεύει τον πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη Διαμεσολάβηση.
 • Πώς συνδράμει ο Δικηγόρος τον πελάτη του αποτελεσματικά πριν, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και της διαδικασίας και μετά το πέρας αυτών.
 • Πώς θα χρεώσει τις υπηρεσίες του σε όλα τα παραπάνω στάδια.
 • Πώς συνεργάζεται αποτελεσματικά με τον Διαμεσολαβητή και πώς χρησιμοποιεί την παρουσία ουδέτερου τρίτου στη διαδικασία.
 • Πώς πραγματοποιείται η ρύθμιση τραπεζικών οφειλών με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.

ΔΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ