Εκπαίδευση Δικηγόρων Νομικών Παραστατών

Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, είναι αποτέλεσμα της Ελληνικής και της διεθνούς εμπειρίας των δημιουργών του, Σπύρου Αντωνέλου, Ελένης Πλέσσα και Ειρήνης Ματσούκα και πλήρως προσαρμοσμένο στην Ελληνική πρακτική πραγματικότητα και στον πρόσφατο νόμο 4512/2018.

Πρόκειται για ένα βιωματικό Πρόγραμμα 20 ωρών, με 18 ώρες διδασκαλίας και 2 ώρες προσωπικής αξιολόγησης. Για τον προσδιορισμό των ωρών και των ημερών παρακολούθησης λαμβάνεται πάντα υπόψιν

Απευθύνεται στους συναδέλφους Δικηγόρους και ασκούμενους Δικηγόρους που επιθυμούν να εντάξουν τη Διαμεσολάβηση στην καθημερινή τους Δικηγορική πρακτική, με τις μοναδικές δυνατότητες διαπραγματευτικής ευελιξίας, απορρήτου, σύντομης επίλυσης και εκτελεστότητας που η Διαμεσολάβηση παρέχει, συνδυαζόμενες και με τις άριστες συνθήκες παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών τους προς τους εντολείς τους.

Το έχουν από το 2015 μέχρι σήμερα παρακολουθήσει εκατοντάδες Δικηγόροι και Ασκούμενοι Δικηγόροι, από το Δ.Σ.Α. και από δεκάδες άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους της Επικράτειας και έχει αποκομίσει εξαιρετικές κριτικές.

Από το Σεπτέμβρη του 2019 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με τις «Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ» σε ώρες και ημέρες που ανακοινώνονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση της Εκπαίδευσης.

 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες που καλύπτονται κατά την Εκπαίδευση

 • Τι είναι η Διαμεσολάβηση (ν. 4512/2018) και πως πραγματοποιείται (βήμα – βήμα με θεωρία και βιωματικές ασκήσεις/προσομοιώσεις Διαμεσολάβησης)
 • Πώς γίνεται η Διαμεσολάβηση εργαλείο καθημερινής χρήσης και δυνατότητας άμεσης αμοιβής για τον Έλληνα Δικηγόρο
 • Γιατί συμφέρει το Δικηγόρο και τον εντολέα του να είναι
  αυτή το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση μίας ιδιωτικής διαφοράς
 • Σε τι διαφέρει ο ρόλος του Νομικού Παραστάτη – Δικηγόρου στο
  Δικαστήριο από τον ρόλο του στη Διαμεσολάβηση
 • Ποια είναι τα όρια αποτελεσματικότητας της εξωδικαστικής υποστήριξης
  που παρέχει παραδοσιακά ο Δικηγόρος στον πελάτη του και πώς
  ξεπερνώνται με την αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης
 • Πώς ο Δικηγόρος προετοιμάζει και συμβουλεύει τον πελάτη του, φυσικό
  ή νομικό πρόσωπο, για τη Διαμεσολάβηση
 • Πώς συνδράμει ο Δικηγόρος τον πελάτη του αποτελεσματικά πριν από,
  κατά τη διάρκειά της διαδικασίας και μετά το πέρας της διαδικασίας
  αυτής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ