Τι είναι το RESOLVE Business Forum

 

 

 

 

 

Η Εταιρεία RESOLVE Διαμεσολαβητές διοργανώνει το 1ο RESOLVE Business Forum με τίτλο «Διαμεσολάβηση – Επίλυση – Συνεργασία», την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στο Radisson Blu Park Hotel (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα).

  • Τι είναι το RESOLVE Business Forum;

Το Resolve Business Forum είναι ένα Εκπαιδευτικό Επιχειρηματικό Forum το οποίο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές και Στελέχη Επιχειρήσεων και έχει τους εξής στόχους:

– Την λεπτομερή Ενημέρωση από τους έμπειρους Διαμεσολαβητές – Εκπαιδευτές μας για το θεσμό της Διαμεσολάβησης και πώς μπορεί να βοηθήσει

α. τόσο στην εξωδικαστική επίλυση νομικών διαφορών με τους εξωτερικούς συνεργάτες μιας επιχείρησης (πελάτες, προμηθευτές κα)

β. όσο και στην επίλυση ζητημάτων με τους εσωτερικούς συνεργάτες μιας επιχείρησης (μελών Ομάδων και Τμημάτων, Προϊσταμένους, Υφισταμένους κλπ) με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των ομάδων μέσα στην επιχείρηση

– Τον Διάλογο με πολύ σημαίνουσες προσωπικότητες της επιχειρηματικής ζωής για τους τρόπους που εφαρμόζουν οι εταιρείες τους ώστε οι ομάδες τους να λειτουργούν καλύτερα και να συν-εργάζονται αποδοτικότερα

– Την Εκπαίδευση μέσα από θεωρία και βιωματικές ασκήσεις συντονισμένες από τους έμπειρους εκπαιδευτές της RESOLVE Διαμεσολαβητές στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, της ενεργητικής ακρόασης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας

– Τη δυνατότητα Networking (μετά την ολοκλήρωση του forum, θα ακολουθήσει cocktail στο χώρο του Ξενοδοχείου για όλους τους συμμετέχοντες) με τους καταξιωμένους ομιλητές, εκπαιδευτές και συμμετέχοντες στο Resolve Business Forum.

  • Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα για το RESOLVE Business Forum;

Αναμφισβήτητα η συνεργασία, ο διάλογος, η επίλυση συγκρούσεων και η αποκατάσταση της επικοινωνίας στα πλαίσια μιας επιχείρησης ή εταιρίας οδηγούν στην καλύτερη απόδοση, την εξέλιξη, την καθιέρωση και τελικά στην επιτυχία και την κερδοφορία. Ο σύγχρονος επιχειρηματίας και manager προκειμένου να προσαρμοστεί στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, καλείται να αναπτύξει νέες δεξιότητες.

Οι Διαμεσολαβητές της RESOLVE έχοντας διαπιστώσει στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας αυτές τις ανάγκες, πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν ένα forum συζήτησης και βιωματικής εκπαίδευσης με συμμετέχοντες από τον επιχειρηματικό κόσμο προκειμένου να τους εξοικειώσουν με τέτοιου είδους δεξιότητες και μεθόδους που οδηγούν στην ταχεία άρση οικονομικών-επιχειρηματικών εκκρεμοτήτων, στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας με τη χρήση ειδικών δεξιοτήτων και τεχνικών.