Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε ποιους απευθύνεται το RESOLVE Business Forum;

Το RESOLVE Business Forum απευθύνεται σε επιχειρηματίες, διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις των καιρών επιθυμούν να γνωρίσουν εξωδικαστικούς τρόπους επίλυσης των επιχειρηματικών διαφορών και τρόπους αποτελεσματικότερης συνεργασίας εντός της επιχείρησης, να επικοινωνήσουν με σημαντικές προσωπικότητες της επιχειρηματικής ζωής και να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση ώστε να βελτιώσουν τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας τους.