ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗ, ΠΡΟΣΙΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΗ

ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛ..." />

Άρθρο του διακεκριμένου Διαμεσολαβητή Σπύρου Αντωνέλου για τα πρακτικά και οικονομικά οφέλη της χρήσης της Διαμεσολάβησης από τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους Δικηγόρους

ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗ, ΠΡΟΣΙΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΗ

ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ

Του ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ Δικηγόρου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, Εκπαιδευτή, Συγγραφέα,

Εταίρου «RESOLVE Διαμεσολαβητές»

Η δύσκολη Ελληνική οικονομική πραγματικότητα απαιτεί γρήγορες και ευέλικτες λύσεις στα προβλήματα και στις διαφορές μας. Η διαδικασία που δίνει τέτοιες λύσεις σε ιδιωτικές και εμπορικές διαφορές  και εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λέγεται «διαμεσολάβηση».

Στη διαμεσολάβηση ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έχουν ένα πρόβλημα μεταξύ τους που στο παρελθόν θα οδηγούσε σε εξώδικο, αγωγή και πολυετείς δικαστικές διαδικασίες, μπορούν να πάνε μαζί με το δικηγόρο τους και την άλλη πλευρά και το δικηγόρο της σε έναν ειδικό επιστήμονα, το διαμεσολαβητή, για να τους βοηθήσει να το λύσουν εκτός δικαστηρίων. Οι διαμεσολαβητές έχουν εκπαιδευτεί στο δίκαιο, την ψυχολογία και τις διαπραγματεύσεις και κατόπιν εξετάσεων, περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από τον οποίο τους επιλέγουν για την υπόθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι.

Υποθέσεις που λύνονται με διαμεσολάβηση στην Ελλάδα είναι ενδεικτικά: διαφορές μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, ρυθμίσεις οικονομικών οφειλών (προς ιδιώτες, εταιρίες ή τράπεζες), διαφορές μεταξύ συνεταίρων, μεταξύ προμηθευτή και προμηθευομένου, εργοδότη και εργαζόμενου, διεκδίκησης αμοιβών, προστασίας σημάτων, αποζημίωσης από ατύχημα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλιζομένου. Επίσης, με διαμεσολάβηση λύνονται και οι προστριβές κάθε είδους (μεταξύ συνεργατών, ομάδων εργασίας, τμημάτων επιχειρήσεων) που προκύπτουν στο χώρο εργασίας και σημαντικό μέρος των οικογενειακών διαφορών. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι διαφορές πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο, το οποίο όμως εξετάζει τη μελλοντική επέκτασή της και στις δικές του διαφορές. Συνεπώς, προς το παρόν, αποκλείονται από τη διαδικασία οι διαφορές μεταξύ πολίτη και κράτους, όπως είναι οι φορολογικές.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει τρία βασικά βήματα που καλύπτονται με ρητή διάταξη νόμου από απόρρητο ενώ οι συμμετέχοντες σε αυτή δεν εξετάζονται ως μάρτυρες σε δικαστήριο πλην λίγων ειδικών εξαιρέσεων:

  • Στο πρώτο βήμα (που λέγεται ενημέρωση) ο διαμεσολαβητής παρέχει ισότιμη ενημέρωση για τη διαδικασία σε όλα τα εμπλεκόμενα σε μία διαφορά μέρη και στους δικηγόρους τους.
  • Στο δεύτερο βήμα (υπαγωγή και διεξαγωγή), όταν συμφωνήσουν όλοι εγγράφως να γίνει η διαμεσολάβηση, πραγματοποιείται αυτή μέσα σε μία ημέρα, κατά την οποία οι συμμετέχοντες διαπραγματεύονται τη λύση του προβλήματός τους που ταιριάζει στις δυνατότητες και στις ανάγκες τους. Ο διαμεσολαβητής αποφορτίζει εντάσεις, διευκολύνει τη δημιουργική και αποτελεσματική συζήτηση, απεμπλέκει τα αδιέξοδα. Δεν δίνει νομική συμβουλή αλλά βοηθά, κρίσιμα και ισότιμα, τους άλλους να βρουν πεδίο συμφωνίας.
  • Στο τρίτο και τελευταίο βήμα (κατάθεση πρακτικού), ο διαμεσολαβητής, αν το θέλουν τα μέρη, καταθέτει τη συμφωνία τους (υπό μορφή κειμένου με τον τίτλο «πρακτικό επιτυχίας της διαμεσολάβησης») στο τοπικό Πρωτοδικείο και με μία απλή διαδικασία, αυτή αποκτά ισοδύναμη δεσμευτική ισχύ με δικαστική απόφαση (τη λεγόμενη εκτελεστότητα), χωρίς καθυστέρηση.

Η συνολική διαδικασία μπορεί να διαρκέσει, από τη στιγμή της ενημέρωσης και της οικειοθελούς συμφωνίας όλων των μερών να πραγματοποιήσουν διαμεσολάβηση έως την τελική συμφωνία επίλυσης της διαφοράς τους, από μερικές εργάσιμες ημέρες έως μερικές εβδομάδες.

Τα κόστη της διαδικασίας είναι σημαντικά μικρότερα από μία δικαστική διαμάχη (υπολογίζονται σε 25-35% αναλόγως της περίπτωσης) και τα οφέλη από τη συντομία και τη μη δημόσια έκθεση των προβλημάτων των μερών, που συχνά αφορούν ευαίσθητα για αυτά στοιχεία ή συγγενικές σχέσεις, εμφανή και πολύτιμα.

Πολλά Επιμελητήρια πανελλαδικά, πλέον, με πρωτεργάτη το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Β.Ε.Α.) που υποστηρίζει τη διαμεσολάβηση έμπρακτα από το 2012, συνεργαζόμενο πάνω στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, έχουν φτιάξει Κέντρα Διαμεσολάβησης όπου διατίθενται σε κάθε δικηγόρο και διαμεσολαβητή της Επικράτειας έναντι χαμηλού κόστους κατάλληλες αίθουσες για την πραγματοποίηση της διαμεσολάβησής του. Σε αυτά υλοποιούνται τακτικά επιτυχείς διαμεσολαβήσεις. Ενδεικτικά, για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Β.Ε.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.diam-acsmi.gr

Κάθε τι καινούργιο και επιστημονικά πολύπλευρο, όπως μία διαδικασία Διαμεσολάβησης, γίνεται πλήρως αντιληπτό μέσα από τεκμηριωμένη και σοβαρή ενημέρωση που παρέχεται από έμπειρους ειδικούς επιστήμονες. Στο αντικείμενο της Διαμεσολάβησης, οι πλέον  ειδικοί για να την παράσχουν είναι οι διαμεσολαβητές-εταίροι της «RESOLVE Διαμεσολαβητές» με δεκαετή διαρκή εμπειρία και δράση εκπαιδευτική, επιστημονική και πρακτική. Oι δυνατότητες (διαδικαστικές, ουσιαστικές, οικονομικές και φορολογικές) που παρέχει η Διαμεσολάβηση τόσο στα μέρη μίας διαφοράς και είναι ευρύτερες από αυτές που διαθέτουν όταν διαπραγματεύονται απευθείας μεταξύ τους, όσο και στους Δικηγόρους τους, είναι πολλές και προσαρμόζονται στη φύση και στο στάδιο κάθε διαφοράς είτε αυτή έχει μόλις ξεκινήσει είτε εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων. Γίνονται επίσης αντιληπτές εύκολα μέσα από μία συζήτηση βάσει των δεδομένων της εφαρμογής της από την Ελλάδα και διεθνώς. Μέσα από τη δεκαετή εμπειρία μας πάνω στο δυναμικό αντικείμενο της Διαμεσολάβησης, διαπιστώνουμε κατά καιρούς ότι αφενός για αυτή υπάρχει σημαντικός αριθμός εσφαλμένων ειδήσεων και εντυπώσεων, αφετέρου αυτός δεν υπερτερεί της ορθής, τεκμηριωμένης ενημέρωσης και αρθρογραφίας ή της πρακτικής επιτυχούς εφαρμογής του θεσμού. Συμβάλλουμε διαρκώς στη δεύτερη και είμαστε στη διάθεσή σας για  να σας την παράσχουμε.

Στη χώρα μας ξεπεράστηκαν πρόσφατα οι πρώτες 300 επιτυχείς διαμεσολαβήσεις. Επίσης, η διαμεσολάβηση, με νόμο που θα ισχύσει από τις 16/9/2018, έγινε υποχρεωτικό προστάδιο περισσοτέρων δικαστικών διαδικασιών (ενδεικτικά: οροφοκτησίας μεταξύ ιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί σημάτων ή ευρεσιτεχνιών, οικογενειακών διαφορών για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή πλην της λύσης γάμου, αποζημίωσης κατά ιατρών και νοσοκομείων για ιατρικά σφάλματα, αποζημίωσης για υλικές ζημιές κατόπιν τροχαίου ατυχήματος με ή χωρίς τη συμμετοχή ασφαλιστικής εταιρίας), σε εναρμόνιση της Ελλάδας με ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες άλλων κρατών, Ευρωπαϊκών και μη.

© resolve.gr Return to top