Άρθρο της Τούμπα Μπίλετζικ, Δικηγόρου-Διαμεσολαβήτριας και Συνεργάτιδας της RESOLVE στην ιστοσελίδα Kluwer Arbitration and Mediation

Επιστημονικό άρθρο της Τούμπα Μπίλετζικ, Δικηγόρου-Διαμεσολαβήτριας και Συνεργάτιδας της Resolve  δημοσιεύθηκε στη γνωστή ιστοσελίδα Kluwer Arbitration and Mediation. Το συγκεκριμένο άρθρο, γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, αναφέρεται στο νέο Τουρκικό Νόμο για την Εμπορική Διαμεσολάβηση που θεσπίζει υποχρεωτική διαδικασία στις Εμπορικές διαφορές.

Πολύ χρήσιμα στοιχεία του άρθρου καθίστανται η ιστορική αναδρομή, τα στατιστικά στοιχεία και η τοποθέτηση του Τουρκικού Συνταγματικού Δικαστηρίου επί της υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ